Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 64× 29× 98×

Araniella alpica (L. Koch, 1869)

České jménokřižák horský
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy98 nálezů, 49 kvadrátů
První nález 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález 2023 , Filip Matouš
Areál rozšířeníEuropean - eM (U) (Az.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška250-1400

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavoukovci České republiky; Pavučenka prstohlavá Dactylopisthes digiticeps (Simon, 1881) nalezena na území Česka; Křižák Gibbaranea ullrichi v Česku – jehla v kupce sena nalezena!; V čem tkví nenápadnost křižáka nenápadného?; Jak je to s výskytem křižáka trojlaločného (Cyclosa oculata) v Česku; Rodinný dům a pavouci (a sekáči); Vzácný nález v údolí řeky Bíliny v Krušných horách; Pozoruhodný nález populace slíďáka Pardosa morosa na Vysočině; Nečekané setkání; Pavouci, kteří mají (nejen) na růžích ustláno; Jedna pavučenka s očima, druhá bez očí (skoro); Mezinárodní arachnologická konference v Montevideu; Dvě červnové arachnoexkurze v Praze; Česká bibliografie; Inventarizační průzkumy 2022; Pokyny pro autory

More than its appearance, Araniella inconspicua is inconspicuous thanks to its early maturity already in April before the start of the growing season. It is a thermophilic species occuring in forest-steppe areas. A targeted search especially on the edges of thermophilic oak forests at the end of April or the beginning of May would certainly detect new places of its occurrence. It can be recognized well in the field by its almost monochromatic opisthosoma and conspicuous white border of sigilae. The old records of this species from mountain and foothill areas are likely to be confused with Araniella alpica without lateral dots. These speciemens would therefore certainly deserve revision. This article provides guidance on the macroscopic and microscopic distinction of both species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (97 použitých nálezů)
Araniella alpica (L. Koch, 1869) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr48213
Fotografie0505
Smyk58618
Sklepávání7123928
Neurčeno15123
Zemní past5419
Prosev0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (97 použitých nálezů)
Araniella alpica (L. Koch, 1869) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny451710
Vlhké lesní lemy1203
Ruderály0101
Skály a sutě v horách0101
Rašeliniště22198
Mezofilní louky0021
Podmáčené smrčiny0011
Lesní okraje0202
Paseky2013
Neurčeno27120
Luční ostřicové mokřady1304
Výsadby jehličnanů14010
Horské bučiny2303
Suťové a roklinové lesy1101
Mokřadní vrbiny1001
Porosty borůvek0101
Břehy tekoucích vod0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1203
Mokré louky0203
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Mokřadní olšiny0101
Lesy1258
Louky2003
Výsadby listnáčů0022
Bučiny nižších poloh0101
Kamenité suti nižších poloh0011
alpínské trávníky1103
 SamciSamiceMláďataNálezy