Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araniella alpica (L. Koch, 1869) Almost threatened 5x 64x 9x 78x

Araniella alpica (L. Koch, 1869)

Czech namekřižák horský
Threat levelAlmost threatened
Records78 nálezů, 47 kvadrátů
First record 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Last record 2017 , Kryštof Rückl
Distribution areaEuropean - eM (U) (Az.
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude400-1300

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (55 used records)
Araniella alpica (L. Koch, 1869) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie0202
Smyk57315
Individuální sběr37110
Zemní past5419
Prosev0101
Sklepávání59518
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (58 used records)
Araniella alpica (L. Koch, 1869) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesní okraje0202
Lesní paseky2013
Horské smrčiny1001
Bylinný lem lesa0101
výsadby jehličnanů0101
Horské buko-jedlové lesy2303
Suťové a roklinové lesy1101
Kosodřevina1001
Vrchoviště0202
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Břehy tekoucích vod0101
Slatiniště1203
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1203
Vlhké louky0203
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Kultury jehličnanů1001
Bažinné olšiny0101
Lesy1258
Louky2003
Rašeliniště a slatiniště2002
Smrkové monokultury0308
Kultury listnáčů0022
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1111
Květnaté bučiny0101
Kamenité sutě0011
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1102
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords