Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) Ohrožený 15× 16×

Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882)

České jménopavučenka potoční
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy16 nálezů, 9 kvadrátů
První nález 1973, J. Buchar, Růžička 1976, 1978
Poslední nález 2022 , Radek Šich, Kryštof Rückl, Petr Beneš, Viktor Střeštík
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (16 použitých nálezů)
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání0101
Prosev0502
Individuální sběr21708
Neurčeno0001
Smyk1001
Zemní past8203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (16 použitých nálezů)
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Lesostepní doubravy0101
Horské bučiny3603
Neurčeno0302
Břehy tekoucích vod0803
Štěrkové břehy řek0202
Louky5402
Přirozené lesy0101
Horské smrčiny0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3001
 SamciSamiceMláďataNálezy