Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 148× 18× 167×

Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménopavučenka důlkovaná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy167 nálezů, 34 kvadrátů
První nález 1935, F. Miller, Miller 1936a
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-1250

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (167 použitých nálezů)
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4306
Zemní past22888189
Neurčeno8274565
Prosev0202
Smyk4104
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (167 použitých nálezů)
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ostřicové porosty stojatých vod1303
Neurčeno8266263
Suché doubravy8936
Lužní lesy nížin12572125
Vlhké lesní lemy0101
Porosty borůvek1102
Lesní okraje1001
Louky8003
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6105
Mokřadní olšiny13108
Rašeliniště6004
Močály9106
Paseky1203
Lesy7106
Ovocné sady s luční vegetací3305
Reliktní bory na skalách5002
Bučiny nižších poloh25004
Podmáčené smrčiny2001
Ostatní pole1001
Kamenolomy1001
Horské bučiny0001
Výsadby jehličnanů2002
Acidofilní bory2001
Horské smrčiny0103
Ruderály1102
Mokré louky0001
Lesostepní doubravy5302
Xerotermní travinobylinná společenstva0202
Přirozené lesy1001
Suché křoviny1001
Suché louky1101
 SamciSamiceMláďataNálezy