Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 148x 18x 167x

Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménopavučenka důlkovaná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy167 nálezů, 34 kvadrátů
První nález 1935, F. Miller, Miller 1936a
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (167 použitých nálezů)
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4306
Zemní past22888189
Neurčeno8274565
Prosev0202
Smyk4104
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (167 použitých nálezů)
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Porosty vysokých ostřic1303
Neurčeno8266263
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy8936
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy3725013
Bylinný lem lesa0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1102
Lužní lesy8847112
Lesní okraje1001
Louky8003
Rákosiny, orobincové porosty6105
Bažinné olšiny13108
Vrchoviště5003
Močály9106
Lesní paseky1203
Lesy7106
Ovocné sady3305
Reliktní bory na skalních podkladech5002
Květnaté bučiny6002
Podmáčené smrčiny2001
Pole1001
Acidofilní bukové bučiny19002
Kamenolom1001
Horské buko-jedlové lesy0001
Smrkové monokultury2002
Acidofilní bory2001
Horské smrčiny0103
Ruderály1102
Vlhké louky0001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5302
Xerotermní travinobylinná společenstva0202
Přirozené lesy1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Xerotermy na jiných podkladech1101
Rašeliniště a slatiniště1001
 SamciSamiceMláďataNálezy