Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered 1x 148x 17x 166x

Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Czech namepavučenka důlkovaná
Threat levelNot endangered
Records166 nálezů, 34 kvadrátů
First record 1935, F. Miller, Miller 1936a
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (101 used records)
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr4306
Zemní past22387188
Prosev0202
Smyk4104
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (103 used records)
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Porosty vysokých ostřic1303
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy3725013
Bylinný lem lesa0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1102
Lužní lesy8847112
Lesní okraje1001
Louky8003
Rákosiny, orobincové porosty6105
Bažinné olšiny13108
Vrchoviště5003
Močály9106
Lesní paseky1203
Lesy7106
Ovocné sady3305
Reliktní bory na skalních podkladech5002
Květnaté bučiny6002
Podmáčené smrčiny2001
Pole1001
Acidofilní bukové bučiny19002
Kamenolom1001
Horské buko-jedlové lesy0001
Smrkové monokultury2002
Acidofilní bory2001
Horské smrčiny0103
Ruderály1102
Vlhké louky0001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5302
Xerotermní travinobylinná společenstva0202
Přirozené lesy1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3835
Xerotermy na jiných podkladech1101
Rašeliniště a slatiniště1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords