Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered 1x 147x 16x 164x

Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Czech namepavučenka důlkovaná
Threat levelNot endangered
Records164 nálezů, 33 kvadrátů
First record 1935, F. Miller, Miller 1936a
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (101 used records)
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past22888193
Individuální sběr2304
Prosev2103
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (102 used records)
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
ostřicové porosty stojatých vod1202
lužní lesy nížin3725013
suché lesní lemy0101
horská vřesoviště1102
údolní jasanoolšové luhy8847112
Lesní okraje1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6105
Louky8003
bažinné olšiny13108
rašeliniště6004
Močály9106
paseky1203
Lesy7106
ovocné sady bez bylinné vegetace3305
reliktní bory na skalách5002
podmáčené smrčiny2001
bučiny nižších poloh25004
obilná pole1001
kamenolomy1001
horské bučiny0001
výsadby jehličnanů2002
Acidofilní bory2001
horské smrčiny0103
ruderály1102
mokré louky0001
lesostepní doubravy5302
Xerotermní travinobylinná společenstva0202
Přirozené lesy1001
suché křoviny1001
dubohabřiny3835
travnaté stepi1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020