Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 14x 849x 22x 885x

Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866)

České jménoplachetnatka pozemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy885 nálezů, 148 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška300-600-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (778 použitých nálezů)
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past71711927564
Prosev2237036
Eklektor171330108
Individuální sběr3454044
Smyk920019
Sklepávání11507
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (729 použitých nálezů)
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy59907
bučiny nižších poloh1001
Lesní okraje4607
Vrchoviště2018014
Kultury listnáčů7706
Přechodová rašeliniště3905
Horské buko-jedlové lesy10506
Lesy1466031226
Močály2204
Kamenité sutě125011
Rašeliniště a slatiniště917017
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0203
Acidofilní bukové bučiny2204
Rašelinné březiny a bory4029014
Kultury jehličnanů4971035
Bažinné olšiny6737030
Porosty vysokých ostřic0302
Skupiny stromů, remízky < 1 ha5205
Vlhké louky67011
Rákosiny, orobincové porosty1202
Smrkové monokultury19258097
Borové monokultury2959036
Přirozené smrčiny (bory a březiny)191209
Břehy tekoucích vod228014
Suťové a roklinové lesy351306
Haldy a výsypky0004
Přirozené lesy7625019
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1304
Pískovcová skalní města1615012
Louky6306
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek29605
Slatiniště21408
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů78012
Urbánní biotopy2204
Podmáčené smrčiny2605
Polní meze3103
Kulturní lesy753320
Xerotermy na jiných podkladech0502
Květnaté bučiny7609
Širokolisté vysokostébelné nivy1304
Skalní stepi na vápencových podkladech1102
Acidofilní bory177012
Ovocné sady8003
Floristicky pestré křoviny1001
Lesní paseky5609
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy4403
Horské smrčiny3803
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1203
Písečné přesypy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy