Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 26x 1589x 21x 1636x

Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866)

České jménoplachetnatka pozemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1636 nálezů, 147 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška300-600-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (782 použitých nálezů)
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev3761052
Zemní past71811907572
Eklektor171330108
?111204
Individuální sběr2544032
Smyk59010
Sklepávání6404
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (727 použitých nálezů)
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
bučiny nižších poloh108014
Lesní okraje4607
rašeliniště2841035
Kultury listnáčů7706
horské bučiny10506
Lesy1466031226
Močály2204
kamenité suti nižších poloh125011
horská vřesoviště0203
rašelinné bory4029014
výsadby jehličnanů1044403181
bažinné olšiny6737030
ostřicové porosty stojatých vod0302
dubohabřiny6509
mokré louky67011
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1202
podmáčené smrčiny2118014
Břehy tekoucích vod228014
suťové a roklinové lesy351306
haldy a výsypky0004
Přirozené lesy7625019
osluněné skály nižších poloh1615012
Louky6306
reliktní bory na skalách0101
bylinné porosty břehů29605
luční ostřicové mokřady21408
lužní lesy nížin5404
Lesy vyšších poloh a strmých svahů78012
ruderály2204
mezofilní louky3103
travnaté stepi0502
širokolisté horské nivy1304
skalní stepi na vápenci1102
Acidofilní bory177012
ovocné sady bez bylinné vegetace8003
suché křoviny1001
paseky5609
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
údolní jasanoolšové luhy56806
horské smrčiny3803
lesostepní doubravy1203
21211100107
písčiny0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020