Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 15x 358x 57x 436x

Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)

České jménoskákavka nosatcová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy436 nálezů, 107 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2016
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (151 použitých nálezů)
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání29683643
Individuální sběr18111531
Fotografie0101
Zemní past105320
Smyk15131424
Nárazová past2708
Prosev128517
Eklektor3717
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (151 použitých nálezů)
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
dubohabřiny19162727
okraje silnic1001
městské parky5201
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
lužní lesy nížin12114
travnaté stepi3437
suché křoviny1054
lesostepní doubravy1234
Xerotermní travinobylinná společenstva2517
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1303
kamenolomy1145
Lesní okraje1218720
Skalní a suťové biotopy1001
luční ostřicové mokřady0022
Louky74710
bučiny nižších poloh0302
Louky a pastviny1001
reliktní bory na skalách1033
osluněné skály nižších poloh0213
údolní jasanoolšové luhy4607
A1211001304
mokré louky1102
Břehy tekoucích vod3204
Lesy4405
Kultury listnáčů254314
písčiny1113
horská vřesoviště1132
mezofilní louky0202
bažinné olšiny0053
Přirozené lesy0101
haldy a výsypky00103
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
suťové a roklinové lesy0001
výsadby jehličnanů1102
skalní stepi na vápenci0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020