Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 9x 188x 68x 268x

Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)

České jménoskákavka nosatcová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy268 nálezů, 110 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (152 použitých nálezů)
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev97311
Smyk11131421
Individuální sběr20131736
Sklepávání15243036
Fotografie0101
Zemní past2849932
Nárazová past2708
Eklektor3717
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (154 použitých nálezů)
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kultury listnáčů254415
Lesní okraje1219721
Křoviny a skupiny stromů mimo les1102
Suťové lesy4503
okraje silnic1001
městské parky5201
lužní lesy nížin1001
Xerotermy na jiných podkladech3437
Křovinatý plášť lesa1052
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1234
Xerotermní travinobylinná společenstva2517
Rákosiny, orobincové porosty1303
Kamenolom1145
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy15112724
Skalní a suťové biotopy1001
Slatiniště0022
Louky74710
Květnaté bučiny0302
Louky a pastviny1001
Reliktní bory na skalních podkladech1033
Skály nižších a středních výšek0202
Lužní lesy4607
Ovocné sady1304
Vlhké louky1102
Břehy tekoucích vod3204
Lesy4405
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy02113
Písečné přesypy1113
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1132
Mezofilní louky0101
Polní meze0101
Bažinné olšiny0053
Přirozené lesy0101
Haldy a výsypky00103
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Floristicky pestré křoviny0002
Suťové a roklinové lesy0001
Pískovcová skalní města0011
Smrkové monokultury1001
Borové monokultury0101
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
 SamciSamiceMláďataNálezy