Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Not endangered 3x 9x 188x 66x 266x

Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)

Czech nameskákavka nosatcová
Threat levelNot endangered
Records266 nálezů, 108 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2018 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (150 used records)
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr20131736
Sklepávání15243036
Fotografie0101
Zemní past2849932
Smyk11121420
Nárazová past2708
Eklektor3717
Prosev96310
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (152 used records)
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Křoviny a skupiny stromů mimo les1102
Suťové lesy4503
okraje silnic1001
městské parky5201
lužní lesy nížin1001
Xerotermy na jiných podkladech3437
Křovinatý plášť lesa1052
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1234
Xerotermní travinobylinná společenstva2517
Rákosiny, orobincové porosty1303
Kamenolom1145
Lesní okraje1218720
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy15112724
Skalní a suťové biotopy1001
Slatiniště0022
Louky74710
Květnaté bučiny0302
Louky a pastviny1001
Reliktní bory na skalních podkladech1033
Skály nižších a středních výšek0202
Lužní lesy4607
Ovocné sady1304
Vlhké louky1102
Břehy tekoucích vod3204
Lesy4405
Kultury listnáčů254314
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy02113
Písečné přesypy1113
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1132
Mezofilní louky0101
Polní meze0101
Bažinné olšiny0053
Přirozené lesy0101
Haldy a výsypky00103
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Floristicky pestré křoviny0002
Suťové a roklinové lesy0001
Pískovcová skalní města0011
Smrkové monokultury1001
Borové monokultury0101
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords