Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 9x 188x 89x 289x

Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)

České jménoskákavka nosatcová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy289 nálezů, 121 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (289 použitých nálezů)
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev97513
Smyk14231635
Zemní past2949933
Sklepávání16243037
Nárazová past312011
Neurčeno453428116
Individuální sběr20131736
Fotografie0101
Eklektor3717
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (289 použitých nálezů)
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Výsadby listnáčů254516
Suťové a roklinové lesy5516
Lesní okraje1219721
Dubohabřiny2304
Ovocné sady s luční vegetací2305
Lužní lesy nížin5141215
Neurčeno33248114
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1314
Paseky0101
Bučiny nižších poloh0403
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Suché křoviny2156
Suché lesní lemy0101
Bylinné porosty břehů0011
Okraje silnic1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky5201
Vlhké doubravy1102
Mokré louky2103
Suché louky3437
Lesostepní doubravy1234
Xerotermní travinobylinná společenstva2517
Kamenolomy1145
Suché doubravy15112724
Skalní a suťové biotopy1001
Luční ostřicové mokřady0022
Louky74710
Louky a pastviny1001
Reliktní bory na skalách1033
Stinné skály nižších poloh0213
Břehy tekoucích vod3204
Lesy4405
Písčiny1113
Porosty borůvek1132
Mezofilní louky0101
Pastviny0101
Mokřadní olšiny0053
Přirozené lesy0101
Haldy a výsypky00103
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Výsadby jehličnanů1102
Skalní stepi na vápenci0101
 SamciSamiceMláďataNálezy