Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 9x 188x 60x 260x

Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)

České jménoskákavka nosatcová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy260 nálezů, 108 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (149 použitých nálezů)
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání15243036
Individuální sběr19131735
Fotografie0101
Zemní past2849932
Smyk11121420
Nárazová past2708
Eklektor3717
Prosev96310
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (151 použitých nálezů)
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
dubohabřiny4503
okraje silnic1001
městské parky5201
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
lužní lesy nížin1001
Xerotermy na jiných podkladech3437
Křovinatý plášť lesa1052
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1234
Xerotermní travinobylinná společenstva2517
Rákosiny, orobincové porosty1303
Kamenolom1145
Lesní okraje1218720
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy15112724
Skalní a suťové biotopy1001
Slatiniště0022
Louky74710
Květnaté bučiny0302
Louky a pastviny1001
Reliktní bory na skalních podkladech1033
Skály nižších a středních výšek0202
Lužní lesy4607
Ovocné sady1304
Vlhké louky1102
Břehy tekoucích vod3204
Lesy4405
Kultury listnáčů254314
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy02113
Písečné přesypy1113
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1132
Mezofilní louky0101
Polní meze0101
Bažinné olšiny0053
Přirozené lesy0101
Haldy a výsypky00103
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Floristicky pestré křoviny0002
Suťové a roklinové lesy0001
Pískovcová skalní města0011
Smrkové monokultury1001
Borové monokultury0101
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020