Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 49× 33× 82×

Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802)

České jménoskákavka sosnová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy82 nálezů, 30 kvadrátů
První nález 1961, F. Miller, Kůrka 2001
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp. [Mor.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Canopies (Preference: Vysoká)
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (82 použitých nálezů)
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk7017
Individuální sběr11222227
Zemní past0303
Neurčeno823325
Sklepávání21302217
Pozorování2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (82 použitých nálezů)
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní stepi na jiných horninách1001
Výsadby jehličnanů1012
Okraje silnic2103
Neurčeno1215326
Dubohabřiny0101
Suťové a roklinové lesy0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0011
Suché lesní lemy0011
Suché křoviny29102
Pastviny2002
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Vřesoviště nižších poloh1001
Vnější stěny budov1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0201
Ostatní pole0001
Interiéry budov00111
Suché louky1715
Skalní stepi na vápenci2142
Xerotermní travinobylinná společenstva1203
Lesy91086
Lesní okraje2714
Suché doubravy0011
Mokřadní olšiny1001
Porosty borůvek51045
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Lesostepní doubravy1102
Písčiny41025
Lužní lesy nížin0101
 SamciSamiceMláďataNálezy