Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 96x 13x 109x

Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802)

České jménoskákavka sosnová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy109 nálezů, 22 kvadrátů
První nález 1961, F. Miller, Kůrka 2001
Poslední nález 2017 , Vladimír Hula
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp. [Mor.]
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumCanopies
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-300-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (44 použitých nálezů)
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání22342519
Pozorování2103
Individuální sběr9131616
Smyk3013
Potrava rákosníků0101
?1001
Zemní past0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (45 použitých nálezů)
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Křoviny a skupiny stromů mimo les28101
Pastviny1001
okraje silnic1102
vřesoviště nižších poloh1001
vnější stěny budov1001
výsadby jehličnanů1001
interiéry budov00111
travnaté stepi1715
skalní stepi na vápenci2142
Xerotermní travinobylinná společenstva1203
Lesy91086
Lesní okraje2714
dubohabřiny0011
bažinné olšiny1001
horská vřesoviště51045
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
písčiny41025
lesostepní doubravy1102
pastviny1001
lužní lesy nížin0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019