Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 101× 25× 132×
Sibianor larae Sibianor larae Logunov, 2001
Sibianor tantulus Sibianor tantulus (Simon, 1868)

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době!; Významné nálezy pavouků od Nových Mlýnů aneb najde ten, kdo nehledá; Můžeme v terénu či z fotografií spolehlivě rozeznat středoevropské křižáky rodu Zygiella?; Fenomén rekultivací v povrchových dolech pod Krušnými horami a výskyt pavouků; Výskyt pavučenky Staveleya pusilla (Menge, 1869) také v severozápadních Čechách; Dovolená s pavouky; Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí; Inventarizace 2021; Výzva k spolupráci na World Spider Trait databáze; Kutilky (Sphecidae) – specialisté na lov pavouků XI: Sceliphron, Trypoxylon, Pison a Miscopus; Lumci bez křídel; Byli jsme na arachnologické konferenci v německém Greifswaldu!; Pozdně letní exkurze na Mostecko; 119. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Heterogeneity of environmental conditions is the crucial factor supporting biodiversity in various habitats, including post-mining sites. The effects of micro-topographic heterogeneity on biodiversity and conservation potential of arthropod communities in post-industrial habitats had not been studied before now. At one of the largest European brown coal spoil heaps, we sampled eight groups of terrestrial arthropods with different life strategies (moths, spiders, ground beetles, ants, orthopteroids, centipedes, millipedes, and woodlice), in successionally young plots (5–18 y), with a heterogeneous wavy surface after heaping, and compared the communities with plots flattened by dozing. A combination of the standardized quantitative sampling, using two different methods, and a paired design of the plot selection enabled a robust analysis. Altogether, we recorded 380 species of the focal arthropods, 15 of them nationally threatened. We revealed the importance of the microtopographic heterogeneity for the formation of the biodiversity of arthropods in their secondary refuges. The communities with higher biodiversity and conservation value were detected in the plots with heterogeneous surfaces; exceptions were ground beetles and millipedes. The surface flattening, often the first step of technical reclamation projects, thus suppress biodiversity of most terrestrial arthropods during the restoration of post-mining sites. Since the communities of both surface types differed, the proportional presence on both surfaces could be more efficient in supporting the local biodiversity. We suggest reducing the surface dozing for the cases with other concerns only, to achieve a proportional representation of both surface types. Such a combination of different restoration approaches would, thus, efficiently support high biodiversity of groups with various needs.



 © Oto Zimmermann

Předložená práce pojednává o preferencích při hnízdění či výskytu členovců v štěrbinových ekosystémech v PP Na Plachtě a možnostech jejich praktické ochrany. PP Na Plachtě je lokalita vyznačující se pestrou skladbou biotopů, tudíž se zde vyskytuje mnoho vzácných druhů. Nikdy zde však nebylo zjišťováno, jaké druhy se vyskytují v přirozených štěrbinách, jakou jsou třeba rákosy či ostružiny. Proto byly na lokalitu rozmístěné výzkumné substráty, díky kterým se dá hmyz využívající štěrbiny pozorovat. Zároveň bylo zjišťováno, jestli jsou druhy vázané i na biotop či přístupnost substrátu. Cílem práce bylo zjistit, jak takto vázaným živočichům pomoci v jejich výskytu a podpořit tak druhovou skladbu v PP Na Plachtě. Výsledky byly zpracovány a z nich vyhodnoceny nejvhodnější managementy pro zachování a podpoření výskytu živočichů využívající štěrbiny. Těmito managementy jsou například pravidelná fragmentace suchých stonků či postavení hmyzích hotelů.



 © Oto Zimmermann
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda agrární terasy poskytují xerotermním druhům pavouků vhodný biotop a mohou tedy sloužit jako refugium nahrazující přirozené xerotermní biotopy. V rámci komplexu agrárních teras, které slouží k pěstování zemědělských plodin, byly ze šesti existujících svahů vybrány k výzkumu dva. Jako modelová bioindikační skupina byli vybráni pavouci. Odchyt pavouků byl proveden pomocí zemních pastí, které byly rozmístěny ve třech typech porostu a to řídkém, zapojeném a keřovém. Dohromady bylo rozmístěno 18 pastí, které byly umístěny v šesti liniích, kdy každá linie po třech pastech pokrývala jiný typ porostu. Sběr pavouků proběhl celkově osmkrát ve dnech: 19.6.2014, 24.7.2014, 29.8.2014, 6.10.2014, 20.11.2014, 3.6.2015 a 29.6.2015. Celkem bylo odchyceno 635 kusů pavouků patřících do 66 druhů, 44 rodů a 16 čeledí. Dohromady bylo nalezeno 40 xerotermních často i vzácných druhů pavouků. Mezi ohrožené, které patří do Červeného seznamu pavouků České republiky, náleželo pět druhů (VU – 4, EN – 1). Jednalo o Micaria formicaria, Nematogmus sanguinolentus, Neottiura suaveolens a Xysticus striatipes, což jsou druhy vázané na stepi či lesostepi. Nejvýznamnějším nálezem byl Sibianor tantulus, což je teprve třetí záznam tohoto xerotermního druhu pavouka v rámci České republiky. Pomocí jednofaktorové analýzy bylo zjištěno, že druhová diverzita pavouků se v rámci jednotlivých typů porostů a tedy stadií sukcese signifikantně neliší. Pavouci jsou tedy rozšířeni rovnoměrně, a tudíž je třeba zachovat mozaikovitost stanovišť. Výsledky bezesporu vypovídají o ochranářské významnosti agrárních teras jakožto refugia xerotermních organismů.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (139 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 29 17 1 50
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 10 22 0 32
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 29 13 2 27
Sibianor larae Logunov, 2001 0 0 0 1
Sibianor tantulus (Simon, 1868) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 5 6 0 10
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 5 2 0 7
Sibianor larae Logunov, 2001 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Sibianor larae Logunov, 2001 1 2 0 3
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 6 0 1 4
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor tantulus (Simon, 1868) 6 0 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (139 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 33 17 1 63
Sibianor larae Logunov, 2001 0 0 0 1
Sibianor tantulus (Simon, 1868) 1 0 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 2 5 1 6
Sibianor larae Logunov, 2001 1 3 0 4
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 13 13 0 9
Sibianor tantulus (Simon, 1868) 6 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 4 3 0 5
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 4 0 5
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 8 0 0 5
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 2 3 0 4
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 2 3 0 3
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 1 1 3
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 3 2 0 3
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 3 0 3
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 2 1 0 3
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 1 0 2
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 2 0 0 2
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 2 0 0 2
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 1 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Mokřadní vrbinySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy