Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 4x 7x 188x 19x 218x
Sibianor larae Logunov, 2001 4x 4x
Sibianor tantulus (Simon, 1868) 1x 1x

Literatura

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda agrární terasy poskytují xerotermním druhům pavouků vhodný biotop a mohou tedy sloužit jako refugium nahrazující přirozené xerotermní biotopy. V rámci komplexu agrárních teras, které slouží k pěstování zemědělských plodin, byly ze šesti existujících svahů vybrány k výzkumu dva. Jako modelová bioindikační skupina byli vybráni pavouci. Odchyt pavouků byl proveden pomocí zemních pastí, které byly rozmístěny ve třech typech porostu a to řídkém, zapojeném a keřovém. Dohromady bylo rozmístěno 18 pastí, které byly umístěny v šesti liniích, kdy každá linie po třech pastech pokrývala jiný typ porostu. Sběr pavouků proběhl celkově osmkrát ve dnech: 19.6.2014, 24.7.2014, 29.8.2014, 6.10.2014, 20.11.2014, 3.6.2015 a 29.6.2015. Celkem bylo odchyceno 635 kusů pavouků patřících do 66 druhů, 44 rodů a 16 čeledí. Dohromady bylo nalezeno 40 xerotermních často i vzácných druhů pavouků. Mezi ohrožené, které patří do Červeného seznamu pavouků České republiky, náleželo pět druhů (VU – 4, EN – 1). Jednalo o Micaria formicaria, Nematogmus sanguinolentus, Neottiura suaveolens a Xysticus striatipes, což jsou druhy vázané na stepi či lesostepi. Nejvýznamnějším nálezem byl Sibianor tantulus, což je teprve třetí záznam tohoto xerotermního druhu pavouka v rámci České republiky. Pomocí jednofaktorové analýzy bylo zjištěno, že druhová diverzita pavouků se v rámci jednotlivých typů porostů a tedy stadií sukcese signifikantně neliší. Pavouci jsou tedy rozšířeni rovnoměrně, a tudíž je třeba zachovat mozaikovitost stanovišť. Výsledky bezesporu vypovídají o ochranářské významnosti agrárních teras jakožto refugia xerotermních organismů.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (80 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 13 22 0 33
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 13 6 2 21
Sibianor tantulus (Simon, 1868) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 15 8 0 8
Sibianor larae Logunov, 2001 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 3 5 0 7
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Sibianor larae Logunov, 2001 1 2 0 3
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 6 0 1 4
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (71 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 2 5 1 6
Sibianor larae Logunov, 2001 1 3 0 4
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 13 13 0 9
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 8 0 0 5
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 4 3 0 5
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 4 0 5
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 2 3 0 4
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 1 1 3
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 2 3 0 3
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 2 1 0 3
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 3 0 3
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 3 2 0 3
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 1 0 2
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 2 0 0 2
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 2 0 0 2
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 1 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019