Rok
2016
Druhy
Sibianor tantulus (Simon, 1868)
Obsah

Předložená práce pojednává o preferencích při hnízdění či výskytu členovců v štěrbinových ekosystémech v PP Na Plachtě a možnostech jejich praktické ochrany. PP Na Plachtě je lokalita vyznačující se pestrou skladbou biotopů, tudíž se zde vyskytuje mnoho vzácných druhů. Nikdy zde však nebylo zjišťováno, jaké druhy se vyskytují v přirozených štěrbinách, jakou jsou třeba rákosy či ostružiny. Proto byly na lokalitu rozmístěné výzkumné substráty, díky kterým se dá hmyz využívající štěrbiny pozorovat. Zároveň bylo zjišťováno, jestli jsou druhy vázané i na biotop či přístupnost substrátu. Cílem práce bylo zjistit, jak takto vázaným živočichům pomoci v jejich výskytu a podpořit tak druhovou skladbu v PP Na Plachtě. Výsledky byly zpracovány a z nich vyhodnoceny nejvhodnější managementy pro zachování a podpoření výskytu živočichů využívající štěrbiny. Těmito managementy jsou například pravidelná fragmentace suchých stonků či postavení hmyzích hotelů.

Citace
Bureš V. (2016): Hnízdní preference členovců v PP Na Plachtě [Nesting preferences of Arthropoda in Nature Monument Na Plachtě]. SOČ thesis, Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II., Hradec Králové, 44 pp. (in Czech, English abstract).

Fotografie