Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 20× 28×

Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846)

České jménoskákavka mravencovitá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy28 nálezů, 15 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Radek Šich, Kryštof Rückl, Zdeňka Šichová
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťdry
Stratum(Herb layer), Tree trunks
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskyturare
Nadm. výška150-500

Literatura

 © Oto Zimmermann
Tato diplomová práce se zabývá araneofaunou Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné. Byl proveden inventarizační průzkum pavouků tohoto území. Sběr jedinců proběhl pomocí zemních pastí, smykem a prosevem v termínu od 20. dubna do 15. října 2020. Celkem bylo zaznamenáno 110 druhů pavouků náležících do 19 čeledí. Mezi nejzajímavější zjištěné taxony řadíme nálezy: skákavka mravencovitá (Leptorchestes berolinensis), slíďák mokřinný (Pardosa paludicola), slíďák rašeliništní (Piratula uliginosa), plachetnatka rybniční (Bathyphantes setiger) a pavučenka dvoubarvá (Tmeticus affinis). Zjištěné výsledky přispějí k doplnění údajů do čtverců faunistického mapování živočichů a společně s entomologickými průzkumy přispějí k nastavení vhodného managementu lokality.

 © Oto Zimmermann
A total of 114 spider species from 25 families and one harvestmen species were found during the zoological research at several sites in the Podyjí National Park during 2019. Of them, forty-one species are listed in the Red List of spiders of the Czech Republic. Four new species for the Podyjí NP were recorded – Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758), Euryopis laeta (Westring, 1861), Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 and Trichoncus auritus (L. Koch, 1869). Among the most interesting species, four critically endangered spiders – Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866), Phrurolithus szilyi Herman, 1879, Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 and Eresus moravicus Řezáč, 2008 should be mentioned. Other rare species include Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873), Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836), Arctosa figurata (Simon, 1876), Atypus affinis Eichwald, 1830, Bassaniodes robustus (Hahn, 1832), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Centromerus leruthi Fage, 1933, Cheiracanthium effossum Herman, 1879, Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875, Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835), Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Haplodrassus cognatus (Westring, 1861), Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866), Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879), Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846), Minicia marginella (Wider, 1834), Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897, Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873), Walckenaeria simplex Chyzer, 1894, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and Zora manicata Simon, 1878.

 © Oto Zimmermann
Species that are Batesian mimics during postembryonic development shift between mimetic models as they grow in size. However, it has not yet been tested whether these successive mimetic phenotypes are similarly protected from predators. Early-instar phenotypes could represent an inaccurate phenotype or an accurate phenotype because of selection from different predators. Here, we tested the hypotheses of transformational Batesian mimicry in the ant-mimicking jumping spider Leptochestes berolinensis. We quantified the mimetic accuracy of different ontogenetic stages to potential ant models by using a multitrait approach. We measured movement, body profile, body size, and coloration. Analysis revealed adults to be more accurate mimics than juveniles. Adults were similar to smaller morphs of Camponotus or Lasius ants, whereas juveniles were more similar to Lasius and Colobopsis ants. We tested whether predators, mantises, and Pisaura spiders were deceived by mimics after having experience with ant models. These predators never captured any ant or a mimic but always captured the nonmyrmecomorphic spider. We conclude that Leptorchestes berolinensis is a Batesian mimic of ants undergoing transformational mimicry, with all stages being accurate mimics.

 © Oto Zimmermann

Spiders and pseudoscorpions on old pedunculate oaks (Quercus robur) with tree cavities were studied in a Central European floodplain (South Moravia, Czech Republic). Altogether 322 specimens from 47 spider taxa and 71 specimens of six pseudoscorpion species were collected during 2010 and 2011 from tree cavities using two methods. More specimens and species of spiders were obtained from flight interception traps and more specimens and species of pseudoscorpions were obtained from pitfall traps. Remarkable records represent typical cavity dwellers, i.e. the spider Midia midas (Simon, 1884), the pseudoscorpions Larca lata (Hansen, 1884) and Apocheiridium ferum (Simon, 1879), the latter occurs mostly under tree bark. Five arachnid species are listed in the Czech red list: Midia midas, Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846), Dipoena erythropus (Simon, 1881), Larca lata and Dendrochernes cyrneus (L. Koch, 1873). © Oto Zimmermann

Spiders and pseudoscorpions on old pedunculate oaks (Quercus robur) with tree cavities were studied in a Central European floodplain (South Moravia, Czech Republic). Altogether 322 specimens from 47 spider taxa and 71 specimens of six pseudoscorpion species were collected during 2010 and 2011 from tree cavities using two methods. More specimens and species of spiders were obtained from flight interception traps and more specimens and species of pseudoscorpions were obtained from pitfall traps. Remarkable records represent typical cavity dwellers, i.e. the spider Midia midas (Simon, 1884), the pseudoscorpions Larca lata (Hansen, 1884) and Apocheiridium ferum (Simon, 1879), the latter occurs mostly under tree bark. Five arachnid species are listed in the Czech red list: Midia midas, Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846), Dipoena erythropus (Simon, 1881), Larca lata and Dendrochernes cyrneus (L. Koch, 1873).Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (28 použitých nálezů)
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno2308
Individuální sběr2119014
Fotografie1001
Zemní past2031
Nárazová past1102
Pozorování0001
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (28 použitých nálezů)
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno75014
Lužní lesy nížin3003
Interiéry budov0101
Suché louky101001
Suché doubravy4403
Písčiny0101
Mezofilní louky2031
Suťové a roklinové lesy0101
Paseky0001
Lesní okraje0101
Lesostepní doubravy2001
 SamciSamiceMláďataNálezy