Kvadráty: 6060 7055 5648 7161 7162 5353 6370 6575 7069 6161 5852 6854 6264 5759 5445 5959 7354 7454 5966 6648 5958 5756 5860 5755 5157 5868 5953 5861 6050 7164 6061 5656 7166 6947 6162 7065 6563 5862 6847 7048 6369 6076 5843 5943 6477 7060 6266 6468 6267 6448 6474 6166 6368 5547 5647 5446 7261 6377 6770 5248 5348 5457 6779 6863 6963 5456 6569 7266 6878 6751 5746 6953 6954 6952 6772 7053 7067 6570 6669 5557 6458 7351 6957 6472 5942 5842 5253 6375 7059 5664 6551 5545 6959 7073 6862 6756 7251 6450 6858 6869 6771 7250 6054 7169 5948 5850 6672 5462 5960 6246 6547 7171 6049 7353 6673 5951 6970 7367 6241 6143 6340 6447 6757 6868 5858 7165 7052 6964 6268 5453 5452 5552 5853 6774 6674 6675 5560 5653 6968 5961 5640 5846 5849 5847 5764 7451 6048 5360 6348 6240 6341 6357 5740 5741 6554 5352 6859 5561 6958 5661 7057 7159 7262 7163 5660 5857 5651 5358 5848 7170 6765 5969 6773 6152 6557 6657 6461 6555 5962 5553 6558 6269 6456 6272 5769 5548 6872 5754 5363 6052 5641 5250 6760 6255 6874 6452 6974 5865 5855 5463 6573 6572 6469 5762 5350 6960 6053 6865 6148 6153 6358 6051 7071 6656 6755 6347 6349 5150 6247 7072 5954 5555 6663 5772 6273 7160 5645 5644 5744 5362 7047 6946 6956 6660 6175 5655 5854 5454 6355 6261 7168 5945 7149 7172 6845 6650 7152 5354 5252 6374 6159 5662 6759 5659 5559 6666 7155 7154 6141 6860 5668 5669 6658 6659 6361 6360 5768 6758 6075 6252 6372 6260 6463 6275 6661 6362 5551 5949 5567 5952 6476 6441 5667 6343 6063 6544 5947 6856 6955 6465 6763 6764 6376 6564 6766 6350 6568 5863 6852 5450 6457 6753 7151 6850 6068 6274 5151 6644 5258 6451 5761 5749 6548 6566 6645 5763 6546 5758 5449 6256 6356 5257 7054 5840 5361 7249 5461 5460 5950 6549 6867 5856 6864
  Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10× 682× 190× 886×
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10× 18× 508× 85× 621×
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 82× 31× 122×

Literatura

 © Oto Zimmermann
Adults and larvae of a true bug, Scantius aegyptius (Heteroptera: Pyrrhocoridae), closely resemble sympatric firebugs, Pyrrhocoris apterus, and probably form a mimetic relationship with the latter species. Scantius aegyptius adults, although producing a secretion atypical of true bugs, are to some extent chemically protected against predators. In this study, we analysed the composition and function of the larval secretion in S. aegyptius, and investigated the mimetic relationship between larvae of S. aegyptius and P. apterus. The main component of the larval secretion in S. aegyptius is 2-heptanol, a chemical not known to function in anti-predatory defence, followed by (E)-2-octenal, a common defensive chemical of true bugs. When larvae of both species were presented to jumping spiders (Evarcha arcuata), S. aegyptius was slightly less well protected than P. apterus, but the spiders behaved towards the two species in a similar way: they quickly learned to avoid the bugs, but usually attacked them again on the second day. The spiders also generalized their learned avoidance from one true bug species to the other (with only slight asymmetry favouring S. aegyptius), suggesting that the bugs’ mimetic relationship is most probably Müllerian, being advantageous to both species.

 © Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině. © Oto Zimmermann

Studies of aposematism are mostly focused on visual aspects of warning signalization and based on experiments with avian predators. This study presents results of experiments with an arthropod predator, a jumping spider Evarcha arcuata (Araneae: Salticidae) and olfactory (i.e., noncontact chemical) aposematic signals. Spiders were presented with chemically protected firebug Pyrrhocoris apterus (Heteroptera: Pyrrhocoridae). After acquiring the negative experience with the bugs, the spiders were offered a choice between the firebug olfactory signal and a scentless control. Spiders actively avoided the firebug signal, showing that they are able to recognize an unprofitable prey by means of olfactory chemoreception. The results show that olfactory signals alone may function as effective means of aposematic signalization to spiders. © Oto Zimmermann

Results of the exploration of the araneofauna and the entomofauna in West Bohemian heathlands are presented. Spiders and carabid beetles were collected during the vegetation seasons in 2011 and 2012 by the method of pitfall trapping. In total, 3188 specimens of 171 Araneae species and 2168 specimens of 93 Carabid species were determined. The most frequent spiders were Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861), a common forest species. The following identified species are listed among the endangered spiders in the Czech Republic in the category „endangered“: Alopecosa schmidti (Hahn, 1835), Micaria dives (Lucas, 1846),  Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882), in the category „vulnerable“: Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Evansia merens O. P.-Cambridge, 1900, Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872), Arctosa figurata (Simon, 1876), Arctosa lutetiana (Simon, 1876), Pardosa nigriceps (Thorell, 1872), Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833), Xysticus striatipes L. Koch, 1870, Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) and Trichopterna cito (Blackwall, 1841). The most remarkable species of the Carabids were the Amara equestris equestris (Duftschmid, 1812), Amara pulpani Kult, 1949, Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828), Carabus arcensis arcensis Herbst, 1784, Carabus problematicus harcyniae Sturm, 1815, Cymindis axillaris axillaris (Fabricius, 1794), Cymindis vaporariorum (Linné, 1758), Masoreus wetterhallii wetterhallii (Gyllenhal, 1813), Olisthopus rotundatus rotundatus (Paykull, 1790). Studied material was reposited at the Department of Zoology of the West Bohemian Museum in Pilsen.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1628 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 478 350 199 353
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 172 144 44 183
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 10 15 7 14
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 83 60 17 165
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 62 58 21 138
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 35 28 22 50
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 134 170 69 159
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 63 72 10 94
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 19 18 0 25
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 138 116 11 115
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 108 67 38 106
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 34 10 0 28
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 22 26 17 40
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 22 29 15 43
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 33 27 5 37
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 12 15 2 18
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 3 1 4
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 15 28 11 33
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 11 3 0 10
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 0 0 3
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 14 12 0 2
Závěsné padací pastiSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1627 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 224 138 28 281
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 85 88 49 194
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 46 31 14 58
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 41 60 28 48
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 21 21 8 30
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 3 0 0 4
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 84 91 43 70
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 5 0 8
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 4 5 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 66 76 43 56
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 9 3 11
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 41 29 6 40
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 7 4 0 9
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 14 9 5 13
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 14 15 5 21
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 31 31 3 32
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 34 22 2 26
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 13 15 2 21
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 3 5 0 6
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 50 46 28 33
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 15 10 4 18
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 1 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 12 23 8 36
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 3 7 5
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 2 1 6
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 24 23 12 33
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 57 70 54 26
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 4 2 6
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 16 4 15 16
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 8 9 1 12
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 1 0 2
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 18 11 2 17
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 9 8 0 12
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 3 0 8
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 14 9 2 13
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 10 2 0 8
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 8 6 0 8
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 13 12 1 17
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 19 5 1 12
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 5 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 7 9 3 8
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 22 6 0 13
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 10 11 0 9
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 2 1 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 14 15 10 18
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 1 0 2
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 26 15 23 21
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 7 1 10
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 2 1 5
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 5 1 4
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 11 4 0 15
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 3 1 6
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 8 10 6 9
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 2
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 12 9 8 13
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 7 1 0 8
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 3 1 0 3
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 7 3 4 10
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 2 0 4
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 2 0 6
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 6 1 0 6
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 2 0 2
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 12 12 7 10
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 2 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 6 9 7 11
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 12 7 0 11
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 8 2 0 10
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 10 2 8
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 7 0 3
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 6 5 0 6
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 3 0 4
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 4 0 7
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 6 0 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 5 2 5
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 9 10 1 7
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 6 1 0 5
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 2 1 5
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 3 0 6
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 5 1 6
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 45 52 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 43 23 0 4
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 1 2 5
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 6 3 6
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 3 3 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 2 7 4
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 6 2 1 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 5 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 6 6 0 4
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Mokřadní vrbinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 2 1 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 8 2 2 3
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 5 2 6 4
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 9 7 0 4
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 4 1 3
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 0 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 1 0 2
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 1 1 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 5 0 1
MokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy