Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 10x 682x 98x 794x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 18x 507x 41x 576x
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 9x 82x 14x 105x

Literatura

© Oto Zimmermann
Adults and larvae of a true bug, Scantius aegyptius (Heteroptera: Pyrrhocoridae), closely resemble sympatric firebugs, Pyrrhocoris apterus, and probably form a mimetic relationship with the latter species. Scantius aegyptius adults, although producing a secretion atypical of true bugs, are to some extent chemically protected against predators. In this study, we analysed the composition and function of the larval secretion in S. aegyptius, and investigated the mimetic relationship between larvae of S. aegyptius and P. apterus. The main component of the larval secretion in S. aegyptius is 2-heptanol, a chemical not known to function in anti-predatory defence, followed by (E)-2-octenal, a common defensive chemical of true bugs. When larvae of both species were presented to jumping spiders (Evarcha arcuata), S. aegyptius was slightly less well protected than P. apterus, but the spiders behaved towards the two species in a similar way: they quickly learned to avoid the bugs, but usually attacked them again on the second day. The spiders also generalized their learned avoidance from one true bug species to the other (with only slight asymmetry favouring S. aegyptius), suggesting that the bugs’ mimetic relationship is most probably Müllerian, being advantageous to both species.

© Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině.© Oto Zimmermann

Studies of aposematism are mostly focused on visual aspects of warning signalization and based on experiments with avian predators. This study presents results of experiments with an arthropod predator, a jumping spider Evarcha arcuata (Araneae: Salticidae) and olfactory (i.e., noncontact chemical) aposematic signals. Spiders were presented with chemically protected firebug Pyrrhocoris apterus (Heteroptera: Pyrrhocoridae). After acquiring the negative experience with the bugs, the spiders were offered a choice between the firebug olfactory signal and a scentless control. Spiders actively avoided the firebug signal, showing that they are able to recognize an unprofitable prey by means of olfactory chemoreception. The results show that olfactory signals alone may function as effective means of aposematic signalization to spiders.© Oto Zimmermann

Results of the exploration of the araneofauna and the entomofauna in West Bohemian heathlands are presented. Spiders and carabid beetles were collected during the vegetation seasons in 2011 and 2012 by the method of pitfall trapping. In total, 3188 specimens of 171 Araneae species and 2168 specimens of 93 Carabid species were determined. The most frequent spiders were Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861), a common forest species. The following identified species are listed among the endangered spiders in the Czech Republic in the category „endangered“: Alopecosa schmidti (Hahn, 1835), Micaria dives (Lucas, 1846),  Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882), in the category „vulnerable“: Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Evansia merens O. P.-Cambridge, 1900, Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872), Arctosa figurata (Simon, 1876), Arctosa lutetiana (Simon, 1876), Pardosa nigriceps (Thorell, 1872), Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833), Xysticus striatipes L. Koch, 1870, Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) and Trichopterna cito (Blackwall, 1841). The most remarkable species of the Carabids were the Amara equestris equestris (Duftschmid, 1812), Amara pulpani Kult, 1949, Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828), Carabus arcensis arcensis Herbst, 1784, Carabus problematicus harcyniae Sturm, 1815, Cymindis axillaris axillaris (Fabricius, 1794), Cymindis vaporariorum (Linné, 1758), Masoreus wetterhallii wetterhallii (Gyllenhal, 1813), Olisthopus rotundatus rotundatus (Paykull, 1790). Studied material was reposited at the Department of Zoology of the West Bohemian Museum in Pilsen.Fotografie

Evarcha arcuata

Evarcha falcata

Evarcha laetabundaStatistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1124 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 421 324 193 301
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 157 132 36 161
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 9 10 7 9
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 130 168 68 153
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 59 68 9 87
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 19 16 0 23
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 118 99 6 94
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 101 66 38 97
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 22 6 0 18
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 19 25 17 37
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 19 28 11 38
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 31 26 5 34
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 12 15 2 18
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 3 1 4
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 15 28 11 33
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 8 1 0 9
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 0 0 3
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 14 12 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1000 použitých nálezů)
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 78 91 42 63
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 3 0 7
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 4 5 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 66 75 42 55
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 9 3 11
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 35 25 6 36
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 7 4 0 9
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 14 8 5 12
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 13 15 5 20
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 30 31 3 31
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 34 22 2 26
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 13 15 2 21
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 3 4 0 5
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 49 46 28 32
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 15 10 4 18
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 1 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 12 22 8 35
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 3 7 5
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 24 28 9 18
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 12 10 2 14
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 3 0 0 3
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 57 69 54 25
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 4 2 6
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 15 4 15 15
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 8 9 1 12
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 1 0 2
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 3 0 7
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 14 9 2 13
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 10 2 0 8
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 10 14 3 17
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 8 4 8
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 19 5 1 12
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 5 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 7 9 3 8
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 8 6 0 8
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 11 12 1 15
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 2 1 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 11 11 5 15
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 1 0 2
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 7 1 10
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 2 1 5
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 5 1 4
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 24 14 22 18
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 1 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 9 8 0 16
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 17 6 0 10
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 9 4 0 6
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 3 1 5
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 8 10 6 9
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 2
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 12 15 12 14
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 16 13 10
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 3 1 4
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 6 6 1 7
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 5 4 0 6
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 6 9 7 11
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 2 0 5
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 6 0 0 5
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 8 2 0 10
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 12 12 7 10
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 12 7 0 11
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 2 4 6
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 2 0 4
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 6 5 0 6
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 3 0 4
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 9 2 6
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 7 0 3
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 3 0 8
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 6 0 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 5 2 4
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 4 0 6
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Floristicky pestré křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 0 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 3 0 4
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 9 10 1 7
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 2 1 5
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 5 1 0 6
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 45 52 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 43 23 0 4
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 6 6 8 6
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 5 1 6
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 3 3 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 2 7 4
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 3 1 0 3
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 9 7 0 4
KosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 2 1 2
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 6 6 0 4
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 8 2 2 3
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 6 0 2
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 2 1 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 5 1 0 1
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 1 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 5 2 3 3
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 4 3 3
Polní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 4 1 3
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 1 0 2
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 1 1 2
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 2 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 5 0 1
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy