Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 9x 18x 1315x 87x 1429x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 20x 34x 958x 36x 1048x
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 17x 153x 11x 181x

Literatura

© Ota Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině.© Ota Zimmermann

Studies of aposematism are mostly focused on visual aspects of warning signalization and based on experiments with avian predators. This study presents results of experiments with an arthropod predator, a jumping spider Evarcha arcuata (Araneae: Salticidae) and olfactory (i.e., noncontact chemical) aposematic signals. Spiders were presented with chemically protected firebug Pyrrhocoris apterus (Heteroptera: Pyrrhocoridae). After acquiring the negative experience with the bugs, the spiders were offered a choice between the firebug olfactory signal and a scentless control. Spiders actively avoided the firebug signal, showing that they are able to recognize an unprofitable prey by means of olfactory chemoreception. The results show that olfactory signals alone may function as effective means of aposematic signalization to spiders.© Ota Zimmermann

Results of the exploration of the araneofauna and the entomofauna in West Bohemian heathlands are presented. Spiders and carabid beetles were collected during the vegetation seasons in 2011 and 2012 by the method of pitfall trapping. In total, 3188 specimens of 171 Araneae species and 2168 specimens of 93 Carabid species were determined. The most frequent spiders were Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861), a common forest species. The following identified species are listed among the endangered spiders in the Czech Republic in the category „endangered“: Alopecosa schmidti (Hahn, 1835), Micaria dives (Lucas, 1846),  Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882), in the category „vulnerable“: Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Evansia merens O. P.-Cambridge, 1900, Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872), Arctosa figurata (Simon, 1876), Arctosa lutetiana (Simon, 1876), Pardosa nigriceps (Thorell, 1872), Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833), Xysticus striatipes L. Koch, 1870, Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) and Trichopterna cito (Blackwall, 1841). The most remarkable species of the Carabids were the Amara equestris equestris (Duftschmid, 1812), Amara pulpani Kult, 1949, Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828), Carabus arcensis arcensis Herbst, 1784, Carabus problematicus harcyniae Sturm, 1815, Cymindis axillaris axillaris (Fabricius, 1794), Cymindis vaporariorum (Linné, 1758), Masoreus wetterhallii wetterhallii (Gyllenhal, 1813), Olisthopus rotundatus rotundatus (Paykull, 1790). Studied material was reposited at the Department of Zoology of the West Bohemian Museum in Pilsen.Fotografie

Evarcha arcuata

Evarcha falcata

Evarcha laetabundaStatistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1122 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 465 356 194 341
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 178 159 36 186
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 13 13 7 12
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 143 172 66 161
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 51 66 10 86
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 24 15 0 25
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 40 30 6 64
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 48 19 35 68
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 10 4 0 11
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 56 72 20 31
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 63 52 13 44
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 9 11 3 17
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 12 2 12
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 3 1 4
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 15 28 11 33
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 8 1 0 9
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 0 0 3
?SamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 8 6 0 7
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 2 0 3
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 14 12 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (995 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 39 58 25 45
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 20 21 7 26
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 3 0 0 4
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 79 91 42 64
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 3 0 7
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 4 5 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 56 65 42 54
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 9 3 11
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 35 25 6 36
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 7 4 0 9
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 14 8 5 12
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 13 15 5 20
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 30 31 3 31
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 34 22 2 26
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 13 14 2 20
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 3 4 0 5
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 49 46 28 32
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 15 10 4 18
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 1 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 12 22 8 35
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 3 7 5
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 2 1 5
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 22 23 12 31
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 57 69 54 25
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 3 2 4
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 15 4 15 15
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 8 9 1 12
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 1 0 2
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 3 0 7
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 14 9 2 13
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 10 2 0 8
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 14 9 2 15
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 9 8 0 12
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 19 5 1 12
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 5 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 7 9 3 8
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 8 6 0 8
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 11 12 1 15
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 9 5 2 8
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 14 12 6 11
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 2
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 2 1 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 11 11 5 15
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 1 0 2
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 7 1 10
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 2 1 5
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 5 1 4
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 23 13 22 17
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 17 6 0 10
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 9 4 0 6
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 6 9 7 11
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 6 1 0 7
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 3 1 0 3
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 11 8 8 11
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 12 12 7 10
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 8 2 0 10
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 12 7 0 11
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 2 0 5
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 5 0 0 4
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 2 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 2 4 6
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 2 0 4
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 6 5 0 6
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 3 0 4
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 9 2 6
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 7 0 3
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 3 0 8
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 9 10 1 7
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 3 0 5
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 3 0 3
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 4 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 5 2 4
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 3 0 5
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 3 3 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 2 7 4
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 45 52 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 43 23 0 4
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 5 1 6
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 2 1 5
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 5 2 5 4
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 6 6 0 4
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 9 7 0 4
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 2 1 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 8 2 2 3
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 6 0 2
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 6 3 4
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 1 0 2
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 4 1 3
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 1 0 2
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 1 1 2
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 10 10 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 5 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020