Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 23x 566x 149x 748x

Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757)

České jménoskákavka znamenaná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy748 nálezů, 143 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2017
Areál rozšířeníPalaearctic - Holop.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, (partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-800-1000

Literatura

© Ota Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.FotografieStatistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (358 použitých nálezů)
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie1001
Individuální sběr77381772
Zemní past45510944254
Žlutá miska112012
Smyk94310
Prosev1012
Sklepávání1001
?8406
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (246 použitých nálezů)
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní a suťové biotopy1502
Břehy tekoucích vod1101
dubohabřiny9209
osluněné skály nižších poloh2710317
suché lesní lemy1012
Lesní okraje26161022
travnaté stepi83252063
pískovny7104
mokré louky2002
rašeliniště4227
reliktní bory na skalách232515
Obhospodařované pozemky1201
horská vřesoviště4004
písčiny0101
00000001001
haldy a výsypky1771615
kamenolomy5302
paseky137214
skalní stepi na vápenci6338
Lesy0011
výsadby jehličnanů8007
Acidofilní bory182113
kamenité suti nižších poloh144012
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Močály0101
luční ostřicové mokřady1001
Pozemní komunikace0011
alpínské trávníky0101
bučiny nižších poloh5104
Přirozené lesy11702
Břehy tekoucích vod1001
suťové a roklinové lesy2002
Polní biotopy1001
lesostepní doubravy3104
Xerotermní travinobylinná společenstva13304
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020