Kvadráty: 7854
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 6x 6x
Styloctetor romanus (O. P.-Cambridge, 1873) Silně ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený 6x 6x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Attulus distinguendus (Simon, 1868) Silně ohrožený 2x 2x
Euophrys petrensis C. L. Koch, 1837 Ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 3x 3x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (36 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 4 2 0 4
Styloctetor romanus (O. P.-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 12 3 0 6
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 1 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 3 0 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 1 1 0 2
Euophrys petrensis C. L. Koch, 1837 2 0 0 2
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 7 1 0 3
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 0 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020