Kvadráty: 6075
  Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (9 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (9 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy