Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 4x 293x 15x 312x

Zelotes clivicola (L. Koch, 1870)

České jménoskálovka cibulová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy312 nálezů, 67 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S, Greece
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-600-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (141 použitých nálezů)
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past155652128
?0101
Individuální sběr4406
Eklektor4105
Prosev0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (131 použitých nálezů)
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) ESSamciSamiceMláďataNálezy
dubohabřiny14607
Lesy4412037
výsadby jehličnanů4026230
rašeliniště206017
horské smrčiny1001
rašelinné bory7505
Lesní okraje4005
skály a sutě v horách1102
Ovocné sady a vinohrady1001
Xerotermní travinobylinná společenstva9001
podmáčené smrčiny0001
horská vřesoviště0001
paseky7005
Acidofilní bory0101
Močály0101
luční ostřicové mokřady1001
bučiny nižších poloh3102
bažinné olšiny2002
širokolisté horské nivy1102
horské bučiny3203
pískovny0202
Louky0101
travnaté stepi1001
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
kamenité suti nižších poloh0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019