Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 153x 19x 174x

Zelotes clivicola (L. Koch, 1870)

České jménoskálovka cibulová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy174 nálezů, 71 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2018 , Alice Háková
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S, Greece
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-600-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (174 použitých nálezů)
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past154682129
Prosev0101
Neurčeno410029
Smyk5002
Individuální sběr4508
Eklektor4105
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (174 použitých nálezů)
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kulturní lesy226213
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Suché doubravy0101
Kultury listnáčů0101
Neurčeno814038
Suťové lesy2201
Lesy4412037
Kultury jehličnanů3103
Rašeliniště a slatiniště162012
Skupiny stromů, remízky < 1 ha12304
Horské smrčiny1001
Rašelinné březiny a bory7505
Lesní okraje4005
Smrkové monokultury67010
Skály subalpinského a alpinského pásma1102
Přechodová rašeliniště3103
Ovocné sady a vinohrady1001
Borové monokultury121305
Xerotermní travinobylinná společenstva9001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0001
Lesní paseky7005
Acidofilní bory0101
Močály0101
Slatiniště1001
Acidofilní bukové bučiny1001
Bažinné olšiny2002
Širokolisté vysokostébelné nivy1102
Horské buko-jedlové lesy3203
Vrchoviště2303
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0102
Pískovna0202
Louky0101
Xerotermy na jiných podkladech1001
Ovocné sady0101
Kamenité sutě0101
Květnaté bučiny2101
 SamciSamiceMláďataNálezy