Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 153× 19× 174×

Zelotes clivicola (L. Koch, 1870)

České jménoskálovka cibulová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy174 nálezů, 71 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2018 , Alice Háková
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S, Greece
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (174 použitých nálezů)
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past154682129
Prosev0101
Neurčeno410029
Smyk5002
Individuální sběr4508
Eklektor4105
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (174 použitých nálezů)
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Výsadby jehličnanů4327231
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Suché doubravy0203
Výsadby listnáčů0101
Neurčeno814038
Suťové a roklinové lesy2201
Lesy4412037
Rašeliniště216018
Dubohabřiny12304
Horské smrčiny1002
Rašelinné bory7505
Lesní okraje4005
Skály a sutě v horách1102
Ovocné sady a vinohrady1001
Xerotermní travinobylinná společenstva9001
Porosty borůvek0001
Paseky7005
Acidofilní bory0101
Močály0101
Luční ostřicové mokřady1001
Bučiny nižších poloh3102
Mokřadní olšiny2002
Širokolisté horské nivy1102
Horské bučiny3203
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Louky0101
Suché louky1001
Ovocné sady s luční vegetací0101
Kamenité suti nižších poloh0101
 SamciSamiceMláďataNálezy