Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Not endangered 4x 293x 15x 312x

Zelotes clivicola (L. Koch, 1870)

Czech nameskálovka cibulová
Threat levelNot endangered
Records312 nálezů, 67 kvadrátů
First record 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Last record 2011
Distribution areaPalaearctic - E-S, Greece
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude300-600-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (141 used records)
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past155652128
?0101
Individuální sběr4406
Eklektor4105
Prosev0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (131 used records)
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
dubohabřiny14607
Lesy4412037
výsadby jehličnanů4026230
rašeliniště206017
horské smrčiny1001
rašelinné bory7505
Lesní okraje4005
skály a sutě v horách1102
Ovocné sady a vinohrady1001
Xerotermní travinobylinná společenstva9001
podmáčené smrčiny0001
horská vřesoviště0001
paseky7005
Acidofilní bory0101
Močály0101
luční ostřicové mokřady1001
bučiny nižších poloh3102
bažinné olšiny2002
širokolisté horské nivy1102
horské bučiny3203
pískovny0202
Louky0101
travnaté stepi1001
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
kamenité suti nižších poloh0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020