Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Not endangered 2x 153x 18x 173x

Zelotes clivicola (L. Koch, 1870)

Czech nameskálovka cibulová
Threat levelNot endangered
Records173 nálezů, 70 kvadrátů
First record 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Last record 2018 , Alice Háková
Distribution areaPalaearctic - E-S, Greece
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude300-600-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (144 used records)
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past154672128
Prosev0101
Smyk5002
Individuální sběr4508
Eklektor4105
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (135 used records)
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Kulturní lesy226213
vrbové křoviny0101
Kultury listnáčů0101
Suťové lesy2201
Lesy4412037
Kultury jehličnanů3103
Rašeliniště a slatiniště162012
Skupiny stromů, remízky < 1 ha12304
Horské smrčiny1001
Rašelinné březiny a bory7505
Lesní okraje4005
Smrkové monokultury67010
Skály subalpinského a alpinského pásma1102
Přechodová rašeliniště3103
Ovocné sady a vinohrady1001
Borové monokultury121305
Xerotermní travinobylinná společenstva9001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0001
Lesní paseky7005
Acidofilní bory0101
Močály0101
Slatiniště1001
Acidofilní bukové bučiny1001
Bažinné olšiny2002
Širokolisté vysokostébelné nivy1102
Horské buko-jedlové lesy3203
Vrchoviště2303
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0102
Pískovna0202
Louky0101
Xerotermy na jiných podkladech1001
Ovocné sady0101
Kamenité sutě0101
Květnaté bučiny2101
 MalesFemalesJuvenilesRecords