Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený 16× 77× 44× 142×

Philaeus chrysops (Poda, 1761)

České jménoskákavka rudopásá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy142 nálezů, 33 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-900

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (142 použitých nálezů)
Philaeus chrysops (Poda, 1761) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0121
Individuální sběr2018726
Neurčeno2139777
Fotografie1101
Zemní past54111333
Smyk3002
Prosev1002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (142 použitých nálezů)
Philaeus chrysops (Poda, 1761) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní stepi na jiných horninách0121
Jeskyně2303
Neurčeno54481794
Xerotermní travinobylinná společenstva1213
Skalní stepi na vápenci134810
Kamenolomy6104
Suché louky3318
Skalní a suťové biotopy1001
Lesostepní doubravy4003
Stinné skály nižších poloh9107
Kamenité suti nižších poloh6707
Mokré louky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy