Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philaeus chrysops (Poda, 1761) Endangered 5x 16x 77x 37x 135x

Philaeus chrysops (Poda, 1761)

Czech nameskákavka rudopásá
Threat levelEndangered
Records135 nálezů, 32 kvadrátů
First record 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2019 , Vlastimil Růžička
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-600

Bibliography

© Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Gallery
Statistics

By month


By altitude


By collecting method (61 used records)
Philaeus chrysops (Poda, 1761) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1915724
Zemní past54111333
Smyk3002
Prosev1002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (45 used records)
Philaeus chrysops (Poda, 1761) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
skalní stepi na vápenci1102
Skalní stepi na vápencových podkladech134810
Kamenolom6104
Xerotermy na jiných podkladech3318
Skalní a suťové biotopy1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy4003
Skály nižších a středních výšek9107
Kamenité sutě6707
Xerotermní travinobylinná společenstva0112
Vlhké louky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020