Kvadráty: 7266 5761
  Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) Kriticky ohrožený

Enoplognatha mordax (Thorell, 1875)

České jménosnovačka přímořská
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy2 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 1973, P. Kasal, Kasal 1981
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. [Boh.]
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-250

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr0101
Neurčeno0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Slaniska0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
 SamciSamiceMláďataNálezy