Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha bryjai Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 2x 2x
Enoplognatha caricis Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) Kriticky ohrožený 14x 3x 17x
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený 66x 17x 83x
Enoplognatha mordax Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) Kriticky ohrožený 1x 1x 2x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 13x 699x 104x 818x
Enoplognatha serratosignata Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879) Kriticky ohrožený 1x 1x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 5x 10x 179x 64x 258x

Literatura

 © Oto Zimmermann
Během exkurze České arachnologické společnosti konané 31. 5. – 3. 6. 2018 v CHKO Litovelské Pomoraví a v oblasti Velkého a Malého Kosíře na Prostějovsku bylo nasbíráno 188 druhů pavouků, z nichž 17 je zařazeno mezi ohrožené až kriticky ohrožené druhy. Mezi nejvýznamnější nálezy patří Atypus affinis, Arctosa maculata, Dolomedes fimbriatus,
Enoplognatha caricis, Hypsosinga heri nebo Neottiura suaveolens.


 © Oto Zimmermann

During faunistic research of reed beds associated with lakes in the Pannonian region of Czechia we found an Enoplognatha species with spectacular morphology of the male chelicerae. Despite this species being found in an arachnologically well researched area, and that the European species of the genus Enoplognatha have been recently revised (Bosmans & Van Keer 1999), it appears to be a new species.

Bosmans and Van Keer (1999) divided the 29 European and Mediterranean Enoplognatha species into five phenetic groups. Based of the presence of additional teeth on the male basal cheliceral segments, the folium on the dorsal abdomen, and moderately long legs, Enoplognatha bryjai n. sp. (as well as E. monstrabilis Marusik & Logunov, 2001 from Baikal) belongs to the nigromarginata species group. The remaining western Palearctic species of this group are E. mordax (Thorell, 1875), E. mariae Bosmans & Van Keer, 1999, E. nigromarginata (Lucas, 1846), and E. caricis (Fickert, 1876).

The terminology of male palpal structures follows Agnarsson et al. (2007). Descriptive measurements are given in millimeters. We thank Vítězslav Bryja for introducing us to this species and providing us with the material, Tomáš Krejčí and Jan Dolanský for help with collecting additional material and providing photographs, Cor Vink, Miquel Arnedo, Gustavo Hormiga, Marie Luise Schmidt, and an anonymous reviewer for correcting the manuscript. This study was supported by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic (grant MZe RO0415) and Sciex-NMSch fellowship 11.231. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Enoplognatha latimana
Enoplognatha mordax
Enoplognatha ovata
Enoplognatha serratosignata
Enoplognatha thoracica

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1181 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 0 1 0 1
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 3 9 0 9
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 8 5 0 21
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 51 151 31 206
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 43 49 22 91
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 29 86 14 36
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 142 426 181 240
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 17 2 0 4
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 0 0 1 1
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 6 1 5
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 8 10 0 8
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 83 185 54 154
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 12 47 0 54
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 1 2 0 2
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 3 0 4
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 87 107 132 100
Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 125 35 22 100
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 6 6 0 12
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 96 169 118 71
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 14 37 7 27
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 5 6 0 7
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 29 32 28 17
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1181 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 0 1 0 1
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 2 7 0 7
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 6 15 0 28
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 76 282 164 271
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 82 46 42 107
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 7 14 0 6
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 6 32 6 24
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 16 9 0 19
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 32 75 44 30
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 26 12 0 18
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 10 36 0 25
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 14 1 11
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 7 1 1 8
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 2 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 29 50 31 25
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 3 0 4
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 3 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 24 33 24 29
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 5 9 0 7
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 17 1 10
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 7 11 0 14
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 1 3 0 3
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 3 0 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 7 28 17 24
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 10 16 1 14
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 17 12 0 16
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 9 14 44 27
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 11 10 3 18
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 2 2 1 6
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 30 34 39 23
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 7 21 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 15 28 5 19
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 16 23 6 19
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 3 0 3
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 7 24 27 20
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 17 11 2 16
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 4 0 0 4
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 5 14 1 7
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 10 7 0 12
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 16 6 14
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 4 1 0 4
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 23 3 15
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 3 0 3
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 24 40 2 14
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 12 9 15
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 16 1 11
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 12 8 10
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 0 0 1 1
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 2 1 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 4 17 7
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 19 3 4 8
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 7 8 1 5
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 3 0 3
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 6 15 6
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 2 2 0 3
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 72 108 0 7
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 2 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 11 49 7
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 6 12 1 7
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 3 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 5 2 0 4
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 3 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 6 0 4
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 9 2 8
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 13 0 6
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 2 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 6 1 0 4
Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 3 3 7
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 1 3 0 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 5 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 21 2 7
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 4 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 7 0 6
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 6 1 6
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 8 2 5
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 9 1 4
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 10 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 5 1 0 5
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 9 1 0 3
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 5 2 1 4
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 1 3
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 8 9 14 3
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 7 0 3
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 5 0 2
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 0 0 2
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 5 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy