Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha bryjai Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 2x 2x
Enoplognatha caricis Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) Kriticky ohrožený 14x 3x 17x
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený 66x 17x 83x
Enoplognatha mordax Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) Kriticky ohrožený 1x 1x 2x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 13x 699x 90x 804x
Enoplognatha serratosignata Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879) Kriticky ohrožený 1x 1x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 5x 10x 179x 64x 258x

Literatura

 © Oto Zimmermann
Během exkurze České arachnologické společnosti konané 31. 5. – 3. 6. 2018 v CHKO Litovelské Pomoraví a v oblasti Velkého a Malého Kosíře na Prostějovsku bylo nasbíráno 188 druhů pavouků, z nichž 17 je zařazeno mezi ohrožené až kriticky ohrožené druhy. Mezi nejvýznamnější nálezy patří Atypus affinis, Arctosa maculata, Dolomedes fimbriatus,
Enoplognatha caricis, Hypsosinga heri nebo Neottiura suaveolens.


 © Oto Zimmermann

During faunistic research of reed beds associated with lakes in the Pannonian region of Czechia we found an Enoplognatha species with spectacular morphology of the male chelicerae. Despite this species being found in an arachnologically well researched area, and that the European species of the genus Enoplognatha have been recently revised (Bosmans & Van Keer 1999), it appears to be a new species.

Bosmans and Van Keer (1999) divided the 29 European and Mediterranean Enoplognatha species into five phenetic groups. Based of the presence of additional teeth on the male basal cheliceral segments, the folium on the dorsal abdomen, and moderately long legs, Enoplognatha bryjai n. sp. (as well as E. monstrabilis Marusik & Logunov, 2001 from Baikal) belongs to the nigromarginata species group. The remaining western Palearctic species of this group are E. mordax (Thorell, 1875), E. mariae Bosmans & Van Keer, 1999, E. nigromarginata (Lucas, 1846), and E. caricis (Fickert, 1876).

The terminology of male palpal structures follows Agnarsson et al. (2007). Descriptive measurements are given in millimeters. We thank Vítězslav Bryja for introducing us to this species and providing us with the material, Tomáš Krejčí and Jan Dolanský for help with collecting additional material and providing photographs, Cor Vink, Miquel Arnedo, Gustavo Hormiga, Marie Luise Schmidt, and an anonymous reviewer for correcting the manuscript. This study was supported by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic (grant MZe RO0415) and Sciex-NMSch fellowship 11.231. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Enoplognatha latimana
Enoplognatha mordax
Enoplognatha ovata
Enoplognatha serratosignata
Enoplognatha thoracica

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1167 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 0 1 0 1
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 3 9 0 9
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 8 5 0 21
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 51 151 31 206
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 43 49 22 91
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 29 86 14 36
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 138 411 181 233
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 17 2 0 4
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 0 0 1 1
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 6 1 5
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 8 10 0 8
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 83 180 53 152
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 12 47 0 54
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 1 2 0 2
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 3 0 4
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 87 107 132 100
Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 125 35 22 100
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 6 6 0 12
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 93 164 118 68
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 13 32 6 25
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 5 6 0 7
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 29 32 28 17
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1167 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 0 1 0 1
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 2 7 0 7
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 6 15 0 28
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 76 282 164 271
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 82 46 42 107
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 7 14 0 6
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 6 31 6 23
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 15 9 0 17
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 31 75 44 29
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 25 9 0 15
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 10 36 0 25
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 14 1 11
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 7 1 1 8
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 5 9 0 7
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 17 1 10
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 7 11 0 14
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 3 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 24 33 24 29
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 1 3 0 3
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 3 0 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 6 27 17 23
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 9 16 1 13
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 17 12 0 16
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 9 14 44 27
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 11 10 3 18
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 2 2 1 6
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 30 34 39 23
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 16 23 6 19
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 3 0 3
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 28 46 31 19
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 5 14 1 7
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 10 7 0 12
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 23 3 15
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 3 0 3
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 16 6 13
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 4 0 0 3
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 8 17 14
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 23 29 2 12
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 11 8 2 8
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 4 0 0 4
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 12 8 10
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 11 49 7
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 7 21 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 10 23 0 7
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 6 3 0 8
Floristicky pestré křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 7
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 6 15 6
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 2 0 2
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 3 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 5 2 0 4
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 9 1 8
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 1 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 4 17 7
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 72 108 0 7
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 1 3 0 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 5 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 6 11 1 6
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 2 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 2 0 4
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 2 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 6 1 0 4
Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 13 0 6
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 3 3 7
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 17 3 4 6
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 4 0 2
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 7 8 0 4
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 7 2 6
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 7 0 6
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 3 4 6
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 8 2 5
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 10 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 3 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 2 0 2
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 5 2 1 4
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 2 5 4
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 4 5 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 9 1 0 3
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 3 4
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 3 1 4
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 4 0 2
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 2
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 1 3
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 11 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 2 0 2
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 1 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 8 9 14 3
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 0 2
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 5 0 2
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 4 0 2
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Reliktní bory a borové doubravy vátých pískůSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 2 0 2
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 2 2
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 8 0 2
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 0 0 1 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 14 0 1
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Kácené vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Rákosiny eutrofních stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 1 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Acidofilní teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 4 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 6 0 1
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…SamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 5 0 1
Devětsilové lemy horských tokůSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy