Kvadráty: 7069
  Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879) Kriticky ohrožený

Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879)

České jménosnovačka pilovitá
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy1 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1999, P. Bezděčka, Růžička & Bezděčka 2000
Poslední nález 1999 , Pavel Bezděčka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S (China) [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1 použitých nálezů)
Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1 použitých nálezů)
Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Písčiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy