Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2022

Chování křižáka hrbatého a křižáka trojtečného mimo vegetační období.
Rückl K., Kroc V., Legátová E., Bezděčka P. & Čejková K. (2022): Chování křižáka hrbatého a křižáka trojtečného mimo vegetační období (Behaviour of the orb-weavers Araneus triguttatus and Gibbaranea gibbosa outside the growing season). Živa 70 (6): 313–315 (in Czech, English summary).

2021

Pavouk 50 (07/2021)
Roušar A., Rothová H., Erhart J., Schweiner L., Řezáč M., Machač O., Vaněk O., Bezděčka P., Dolejš P. & Růžička V. (2021): Pavouk 50 (07/2021)
Pavouk 51 (12/2021)
Roušar A., Dolanský J., Erhart J., Čejková K., Rückl K., Machač O., Bezděčka P., Krásenský P. & Dolejš P. (2021): Pavouk 51 (12/2021)
Pocta Jochenu Martensovi
Bezděčka P. (2021): Pocta Jochenu Martensovi. Tribute to Jochen Martens. Acta Rer. Nat. 26: 1–8 (in Czech).
Dvě novinky v české opiliofauně v roce 2021
Bezděčka P. (2021): Dvě novinky v české opiliofauně v roce 2021. Two news in the Czech opiliofauna in 2021. Pavouk 51: 5-7 (in Czech, English abstract).
Prof. Dr. Jochen Martens osmdesátiletý.
Bezděčka P. (2021): Prof. Dr. Jochen Martens osmdesátiletý. Pavouk 51: 24-25 (in Czech).
Předběžný seznam sekáčů (Opiliones) Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce
Bezděčka P. & Bezděčková K. (2021): Předběžný seznam sekáčů (Opiliones) Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Pavouk 50: 13-15 (in Czech).
Amilenus aurantiacus (Simon, 1881), a harvestman (Opiliones) new to the Czech Republic
Bezděčka P. & Bezděčková K. (2021): Amilenus aurantiacus (Simon, 1881), a harvestman (Opiliones) new to the Czech Republic. Amilenus aurantiacus (Simon, 1881) nový sekáč (Opiliones) pro Českou republiku. Acta Rer. Nat. 26: 13–14.
First record of invasive harvestman Leiobunum sp. A (Arachnida: Opiliones) in the Czech Republic
Bezděčka P., Bezděčková K., Pěnča M. & Budnikov N. (2021): First record of invasive harvestman Leiobunum sp. A (Arachnida: Opiliones) in the Czech Republic. První nález invazního sekáče Leiobunum sp. A (Arachnida: Opiliones) v České republice. Acta Rer. Nat. 26: 9–11.

2020

Žlaznatka slovenská Paranemastoma kochi (Nowicki, 1870)
Bezděčka P. & Trávníček D. (2020): Žlaznatka slovenská Paranemastoma kochi (Nowicki, 1870). In Šnajdara P., Trávníček D., Konvička O., Spitzer L., Beneš J. & Šnajdarová M. (eds), Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje. Zlínský kraj, Zlín, p. 133 (in Czech).
Sekáč vyklenutý Egaenus convexus
Trávníček D. & Bezděčka P. (2020): Sekáč vyklenutý Egaenus convexus. In Šnajdara P., Trávníček D., Konvička O., Spitzer L., Beneš J. & Šnajdarová M. (eds), Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje. Zlínský kraj, Zlín, p. 134 (in Czech).
Sekáč hřebenový Zacheus crista (Brullé, 1832)
Trávníček D. & Bezděčka P. (2020): Sekáč hřebenový Zacheus crista (Brullé, 1832). In Šnajdara P., Trávníček D., Konvička O., Spitzer L., Beneš J. & Šnajdarová M. (eds), Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje. Zlínský kraj, Zlín, p. 135 (in Czech).

2013

Jihlava – nová lokalita introdukovaného pavouka Uloborus plumipes v České republice.
Bezděčka P. (2013): Jihlava – nová lokalita introdukovaného pavouka Uloborus plumipes v České republice. Jihlava – new location of introduced spider Uloborus plumipes in the Czech Republic. Acta rer. nat. 15: 105–106.

2012

Bibliografie české a slovenské opilionologické literatury z let 2010 a 2011
Bezděčka P., Bezděčková K. (2012): Bibliografie české a slovenské opilionologické literatury z let 2010 a 2011 (Czech and Slovak harvestmen bibliography from 2010 to 2011). Západočeské entomologické listy 3: 10–13 (in Czech, English abstract).

2011

Ecology of Arachnida alien to Europe
Nedvěd O., Pekár S., Bezděčka P., Líznarová E., Řezáč M., Schmitt M. & Sentenská L. (2011): Ecology of Arachnida alien to Europe. BioControl 56: 539–550.

2010

Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v CHKO Český les
Bezděčka P. (2010a): Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v CHKO Český les. – Český les, ZO ČSOP Kladská a SCHKO Český les, Přimda, 7–8: 40–42.
Bibliografi e české a slovenské opilionologické literatury z let 2008 a 2009
Bezděčka P. (2010b): Bibliografi e české a slovenské opilionologické literatury z let 2008 a 2009 (Czech and Slovak harvestmen bibliography from 2008 to 2009). – Acta Retům Naturalium 8: 43–46.
Sekáči (Opiliones) Bílých a Bielych Karpat (Harvestmen (Opiliones) of the Moravian and Slovakian White Carpathian Mountains)
Bezděčka P. (2010c): Sekáči (Opiliones) Bílých a Bielych Karpat (Harvestmen (Opiliones) of the Moravian and Slovakian White Carpathian Mountains). – pp. 47–54. In: Trávníček D. & Šušovolá J. ‚eds): Západné Karpaty – spoločná hranica, Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9.– 11.VI.2010. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 111 pp.
První prokázaný nález sekáče Platybunus pinetorum v České republice
Bezděčka P. (2010d): První prokázaný nález sekáče Platybunus pinetorum v České republice (The first exact record of harvestman Platybunus pinetorum from the Czech Republic). – Západočeské entomologické listy, 1: 32–33.

2009

Kosec Paranemastoma quadripunctatum potvrdený pre Slovensko
Bezděčka P. (2009c): Kosec Paranemastoma quadripunctatum potvrdený pre Slovensko (Harvestman Paranemastoma quadripunctatum confirmed for Slovakia). Folia Faunistica Slovaca, Bratislava, 14 (9): 59–62.

2008

Seznam sekáčů (Opiliones) České republiky
Bezděčka P. (2008a): Seznam sekáčů (Opiliones) České republiky (Checklist of harvestmen (Opiliones) of the Czech Republic). Klapalekiana, 44: 109–120.
Současný stav výzkumu sekáčů (Opiliones) České republiky a Slovenské republiky s bibliografií prací z let 1869 až 2007
Bezděčka P. (2008b): Současný stav výzkumu sekáčů (Opiliones) České republiky a Slovenské republiky s bibliografií prací z let 1869 až 2007 (The present state of research on harvestman (Opiliones) in the Czech Republic and the Slovak Republic with a bibliography from the years 1869 to 2007). Acta Rerum Naturalium 4: 53–68.
Vzpomínka na Dr. Vladimíra Šilhavého
Bezděčka P. (2008c): Vzpomínka na Dr. Vladimíra Šilhavého (Memory of dr. Vladimír Šilhavý). Acta Rerum Naturalium 5: 259–266.
Dicranolasma scabrum – nový sekáč pro Českou republiku
Bezděčka P. (2008d): Dicranolasma scabrum – nový sekáč pro Českou republiku. (Dicranolasma scabrum – a new harvestmen for the Czech Republic). Acta Rerum Naturalium 4: 51–52.

2001

Příspěvek k rozšíření sekáče Egaenus convexus v Bílých a Bielych Karpatech
Bezděčka P. (2001e): Příspěvek k rozšíření sekáče Egaenus convexus v Bílých a Bielych Karpatech. [Contribution to the knowledge of the harvestman Egaenus convexus in the White Carpatians Mts.] Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6: 78–81.

2000

Příspěvek k rozšíření sekáče Zacheus crista (Brullé, 1832) v Bílých a Bielych Karpatech
Bezděčka P. (2000b): Příspěvek k rozšíření sekáče Zacheus crista (Brullé, 1832) v Bílých a Bielych Karpatech. [Contribution to the knowledge of the harvestman Zacheus crista (Brullé, 1832) in the White Carpatians Mts.] Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 5: 223–227.
Pavouci (Araneae) vátých písků u Bzence
Růžička V. & Bezděčka P. (2000): Pavouci (Araneae) vátých písků u Bzence [Spiders (Araneae) of sand dunes near Bzenec]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti5: 208–213 (in Czech, English summary).

1999

Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava).
Šumpich J., Kůrka A., Tajovský K., Dvořák M., Hlaváč V., Toman A., Bezděčka P., Pižl V., Ducháč V., Dvořák I., Čech L. & Dudycha M. (1999): Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava). Vlastivědný Sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních. Muzeum Vysočiny. Jihlava, 14: 155–175.
Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava)
Šumpich J., Kůrka A., Tajovský K., Dvořák M., Hlaváč V., Toman A., Bezděčka P., Pižl V., Ducháč V., Dvořák I., Čech L. & Dudycha M. (1999): Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava) [Results of a zoological research in the nature reserve Velký Špičák (distr. Jihlava)]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních14: 155–175 (in Czech, English summary).
Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava)
Šumpich J., Kůrka A., Tajovský K., Dvořák M., Hlaváč V., Toman A., Bezděčka P., Pižl V., Ducháč V., Dvořák I., Čech L. & Dudycha M. (1999): Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava). [Results of a zoological research in the nature reserve Velký Špičák (distr. Jihlava).]Vlastivědný sborník Vysočiny, odd.věcí přír. 14: 155–175.

1996

První příspěvek k poznání sekáčů jihovýchodní Moravy
Bezděčka P. (1996a): První příspěvek k poznání sekáčů jihovýchodní Moravy. [The first contribution to the knowledge of the Harvestmen from south-eastern Moravia (Arachnida, Opilionida).] Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 1: 52–55.

1995

Opilionida
Bezděčka P. & Rozkošný R. (1995): Opilionida. Pp. 55–58. In: Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds), Terrestrial invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biol. 92: 206 pp.
Egaenus convexus: a new harvestman from the Czech Republic
Klimeš L. & Bezděčka P. (1995): Egaenus convexus: a new harvestman from the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 10: 32–33.

1994

Ochranářský průzkum vybraných skupin hmyzu a sekáčů nivy řeky Moravy v úseku Napajedla – Hodonín
Bezděčka P. (1994a): Ochranářský průzkum vybraných skupin hmyzu a sekáčů nivy řeky Moravy v úseku Napajedla – Hodonín. ÚVR ČSOP, Praha. Ms. 36 pp.
Statistiky

Nalezeno

209
Nálezy
111
Druhy
82
Rody
19
Čtverce

Určeno

12
Nálezy
3
Druhy
3
Rody
10
Čtverce