Rok
2009
Autoři
Pavel Bezděčka
Druhy
Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833)
Obsah
Originalni ID: 28
Citace
Bezděčka P. (2009c): Kosec Paranemastoma quadripunctatum potvrdený pre Slovensko (Harvestman Paranemastoma quadripunctatum confirmed for Slovakia). Folia Faunistica Slovaca, Bratislava, 14 (9): 59–62.

Fotografie