Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) Silně ohrožený 35× 38×

Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870)

České jménosnovačka rašeliništní
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy38 nálezů, 7 kvadrátů
První nález 1960, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníHolarctic, eM [Boh.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Shrub layer (Preference: Vysoká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška750-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (38 použitých nálezů)
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání1022
Neurčeno02031
Individuální sběr41203
Smyk0002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (38 použitých nálezů)
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Skály a sutě v horách1001
Rašeliniště29231
Neurčeno1503
Mokré louky0002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy