Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 22× 48× 84×
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 199× 59× 270×
Steatoda castanea Steatoda castanea (Clerck, 1757) Není ohrožený 27× 39×
Steatoda grossa Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 28× 19× 52×
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 42× 48×

Literatura

 © Oto Zimmermann
Spiders are common inhabitants of tree hollows, as well as bird nesting boxes, especially in autumn and winter. Some species of spiders use bird nesting boxes for overwintering. We investigated spider assemblages in nesting boxes and how temperature influences the abundance of overwintering spiders in nesting boxes in lowland forest in the Czech Republic. The study was conducted in the European winters of 2015–2017. In total, 3511 spider specimens belonging to 16 identified species were collected from nesting boxes over three years in late autumn and winter. Almost all species were arboreal specialists. The dominant species were Clubiona pallidula, Anyphaena accentuata, Platnickina tincta, and  Steatoda bipunctata. Although the tree species had no effect on the abundance of overwintering spiders, the presence of nest material affected the abundance of spiders in the nesting boxes (preferred by Clubiona pallidula and Platnickina tincta). In general, spiders resettled nesting boxes during winter only sporadically, however Anyphaena accentuata reoccupied boxes continuously, and its activity was positively correlated with the outside temperature. Nesting boxes support insect-eaters all year around—birds during spring and summer and spiders during autumn and winter.

 © Oto Zimmermann
In 1999–2019, spiders and millipedes in Žleby, a municipality in the District of Kutná Hora were recorded. At 22 sites, the author collected or photographed 854 spider and 642 millipede specimens belonging to 121 spider and 29 millipede species. Most of them are common, however, spiders Ero aphana, Nematogmus sanguinolentus, Silometopus elegans and Amaurobius jugorum, and millipedes Cylindroiulus arborum and Haploporatia eremita, are ecologically significant. The most (millipede) species rich site at Žleby were the left bank of the Doubrava River and the lime alley. During the long-termed survey on spiders, the first occurrence of five recently spreading species (Pholcus phalangioides, Ebrechtella tricuspidata, Argiope bruennichi, Steatoda triangulosa and Ero aphana) was documented at Žleby.

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR; Dolomedes; Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník); Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách; Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález; Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze; Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron; Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách; Slovenská arachnologická konference ve Východné; 117. Arachnologický seminář v Plzni; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 145; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Heterogeneity of environmental conditions is the crucial factor supporting biodiversity in various habitats, including post-mining sites. The effects of micro-topographic heterogeneity on biodiversity and conservation potential of arthropod communities in post-industrial habitats had not been studied before now. At one of the largest European brown coal spoil heaps, we sampled eight groups of terrestrial arthropods with different life strategies (moths, spiders, ground beetles, ants, orthopteroids, centipedes, millipedes, and woodlice), in successionally young plots (5–18 y), with a heterogeneous wavy surface after heaping, and compared the communities with plots flattened by dozing. A combination of the standardized quantitative sampling, using two different methods, and a paired design of the plot selection enabled a robust analysis. Altogether, we recorded 380 species of the focal arthropods, 15 of them nationally threatened. We revealed the importance of the microtopographic heterogeneity for the formation of the biodiversity of arthropods in their secondary refuges. The communities with higher biodiversity and conservation value were detected in the plots with heterogeneous surfaces; exceptions were ground beetles and millipedes. The surface flattening, often the first step of technical reclamation projects, thus suppress biodiversity of most terrestrial arthropods during the restoration of post-mining sites. Since the communities of both surface types differed, the proportional presence on both surfaces could be more efficient in supporting the local biodiversity. We suggest reducing the surface dozing for the cases with other concerns only, to achieve a proportional representation of both surface types. Such a combination of different restoration approaches would, thus, efficiently support high biodiversity of groups with various needs. © Ondřej Machač
Popularizační článek o pavoukovi roku 2018 - Steatoda bipunctata.

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (491 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 7 16 3 19
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 56 152 91 141
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 8 23 5 24
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 13 15 1 21
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 9 31 4 22
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 36 29 10 41
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 27 37 9 83
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 2 0 8
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 6 7 0 19
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 4 11 4 11
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 22 9 0 16
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 12 9 1 14
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 4 1 0 3
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 3 5 2 5
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 2 5 25 5
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 3 3 3
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 16 18 3 8
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 3 2 2
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 6 3 7 12
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 1 1 2
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 1 6 1 6
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 3 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 2
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 5 0 0 4
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 3 0 3
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (491 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 55 25 10 49
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 20 35 11 80
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 2 6 0 12
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 6 6 0 16
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 7 21 6 21
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 36 85 58 69
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 7 16 4 16
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 19 26 28 35
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 9 23 6 16
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 12 13 8 19
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 3 1 5
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 5 0 5
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 4 11 10 22
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 21 17 0 12
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 1 0 2
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 19 2 15
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 12 30 7 11
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 3 4 9 8
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 4 2 1 7
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 4 1 3 6
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 3 8 0 6
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 1 2
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 3 4 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 1 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 2 0 3
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 1 3
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 3 0 3
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 2 3
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 2 3 0 2
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 1 2
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 2 1
 SamciSamiceMláďataNálezy