Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 8x 6x 22x 37x 73x
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 9x 199x 32x 243x
Steatoda castanea (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 27x 4x 35x
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 5x 28x 13x 46x
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 24x 30x

Literatura

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR; Dolomedes; Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník); Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách; Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález; Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze; Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron; Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách; Slovenská arachnologická konference ve Východné; 117. Arachnologický seminář v Plzni; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 145; Nové knihy; Pokyny pro autory

© Oto Zimmermann

Heterogeneity of environmental conditions is the crucial factor supporting biodiversity in various habitats, including post-mining sites. The effects of micro-topographic heterogeneity on biodiversity and conservation potential of arthropod communities in post-industrial habitats had not been studied before now. At one of the largest European brown coal spoil heaps, we sampled eight groups of terrestrial arthropods with different life strategies (moths, spiders, ground beetles, ants, orthopteroids, centipedes, millipedes, and woodlice), in successionally young plots (5–18 y), with a heterogeneous wavy surface after heaping, and compared the communities with plots flattened by dozing. A combination of the standardized quantitative sampling, using two different methods, and a paired design of the plot selection enabled a robust analysis. Altogether, we recorded 380 species of the focal arthropods, 15 of them nationally threatened. We revealed the importance of the microtopographic heterogeneity for the formation of the biodiversity of arthropods in their secondary refuges. The communities with higher biodiversity and conservation value were detected in the plots with heterogeneous surfaces; exceptions were ground beetles and millipedes. The surface flattening, often the first step of technical reclamation projects, thus suppress biodiversity of most terrestrial arthropods during the restoration of post-mining sites. Since the communities of both surface types differed, the proportional presence on both surfaces could be more efficient in supporting the local biodiversity. We suggest reducing the surface dozing for the cases with other concerns only, to achieve a proportional representation of both surface types. Such a combination of different restoration approaches would, thus, efficiently support high biodiversity of groups with various needs.© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

Fotografie

Steatoda albomaculataSteatoda bipunctataSteatoda castaneaSteatoda grossa

Steatoda triangulosa

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (271 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 5 14 3 15
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 40 117 87 120
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 7 22 5 22
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 11 13 0 16
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 6 19 3 8
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 19 9 0 13
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 10 7 1 13
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 4 1 0 3
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 16 18 3 8
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 3 2 2
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 6 3 7 12
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 2 2 2
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 2 3 25 4
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 3 3 3
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 1 6 1 6
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 3 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 2
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 5 0 0 4
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 3 0 3
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (261 použitých nálezů)
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 32 75 58 60
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 4 12 4 11
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 12 19 27 23
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 3 12 6 6
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 4 11 10 22
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 20 16 0 11
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 1 0 2
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 4 0 3
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 5 2 0 5
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 3 6 0 3
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 3 4 9 8
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 14 2 10
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 2 2 3 6
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 1 1 3
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 3 2 7 8
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 4 2 1 7
SklepySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 2 4 0 4
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 2
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 3 4 2 2
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 3 0 3
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 4 1 3 6
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 7 0 5
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 1 2
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 1 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 3 0 3
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 2 0 2
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 2 2
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 1 2
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 7 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 2 1
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 2 1 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 0 0 1
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 3 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020