Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 16x 11x 44x 33x 104x
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) Není ohrožený 6x 18x 378x 26x 428x
Steatoda castanea (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 54x 3x 65x
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 10x 56x 10x 76x
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12x 15x 27x

Literatura

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

Fotografie

Steatoda albomaculataSteatoda bipunctataSteatoda castaneaSteatoda grossa

Steatoda triangulosa

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (274 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 4 21 3 17
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 62 139 90 135
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 7 23 5 23
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 16 10 2 21
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 8 20 3 11
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 19 3 0 11
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 2 0 0 3
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 7 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 6 3 7 12
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 2 2 2
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 2 3 25 4
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 4 3 4
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 1 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 1 5 1 5
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 2 0 2
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 5 0 0 4
sfSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 3 0 3 4
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 3 0 3
?SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 0 1 1
paSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (258 použitých nálezů)
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 33 83 58 65
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 5 15 4 13
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 14 20 2 25
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 6 17 3 8
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 4 11 10 22
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 20 17 0 10
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 1 0 2
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 5 6 4 7
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 2 1 4
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 3 0 3
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 15 2 11
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 3 3 9 7
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 2 0 0 2
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 3 2 25 4
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 2 3 2
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 3 2 7 8
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 4 2 1 7
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 4 1 3 6
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 3 5 0 4
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 3 4 0 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 0 0 1
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 1 2
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 3 0 3
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 1 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 2 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 2 0 2
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 2 0 2
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 1 2
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 7 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 2 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
A711400SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 0 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 2 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 -1 0 1
A711120SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 0 1 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 2 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 0 2 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019