Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 16x 11x 44x 33x 104x
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) Není ohrožený 6x 18x 378x 26x 428x
Steatoda castanea (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 54x 3x 65x
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 10x 56x 10x 76x
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12x 16x 28x

Literatura

© Ondřej Machač
 • Pavouci České republiky
 • Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR
 • Dolomedes
 • Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník)
 • Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách
 • Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR
 • Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález
 • Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze
 • Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků
 • Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron
 • Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách
 • Slovenská arachnologická konference ve Východné
 • 117. Arachnologický seminář v Plzni
 • Česká bibliografie
 • Britská bibliografie - The Newsletter 145
 • Nové knihy
 • Pokyny pro autory


© Ota Zimmermann

Heterogeneity of environmental conditions is the crucial factor supporting biodiversity in various habitats, including post-mining sites. The effects of micro-topographic heterogeneity on biodiversity and conservation potential of arthropod communities in post-industrial habitats had not been studied before now. At one of the largest European brown coal spoil heaps, we sampled eight groups of terrestrial arthropods with different life strategies (moths, spiders, ground beetles, ants, orthopteroids, centipedes, millipedes, and woodlice), in successionally young plots (5–18 y), with a heterogeneous wavy surface after heaping, and compared the communities with plots flattened by dozing. A combination of the standardized quantitative sampling, using two different methods, and a paired design of the plot selection enabled a robust analysis. Altogether, we recorded 380 species of the focal arthropods, 15 of them nationally threatened. We revealed the importance of the microtopographic heterogeneity for the formation of the biodiversity of arthropods in their secondary refuges. The communities with higher biodiversity and conservation value were detected in the plots with heterogeneous surfaces; exceptions were ground beetles and millipedes. The surface flattening, often the first step of technical reclamation projects, thus suppress biodiversity of most terrestrial arthropods during the restoration of post-mining sites. Since the communities of both surface types differed, the proportional presence on both surfaces could be more efficient in supporting the local biodiversity. We suggest reducing the surface dozing for the cases with other concerns only, to achieve a proportional representation of both surface types. Such a combination of different restoration approaches would, thus, efficiently support high biodiversity of groups with various needs.© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

Fotografie

Steatoda albomaculataSteatoda bipunctataSteatoda castaneaSteatoda grossa

Steatoda triangulosa

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (275 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 4 21 3 17
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 62 139 90 135
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 7 23 5 23
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 16 10 2 21
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 8 21 3 12
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 19 3 0 11
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 2 0 0 3
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 7 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 6 3 7 12
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 2 2 2
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 2 3 25 4
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 4 3 4
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 1 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 1 5 1 5
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 2 0 2
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 5 0 0 4
sfSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 3 0 3 4
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 3 0 3
?SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 0 1 1
paSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (259 použitých nálezů)
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 33 83 58 65
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 5 15 4 13
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 14 20 2 25
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 6 17 3 8
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 4 11 10 22
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 5 6 4 7
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 2 1 4
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 3 0 3
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 20 17 0 10
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 1 0 2
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 15 2 11
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 3 3 9 7
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 3 0 2
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 3 2 7 8
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 2 0 0 2
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 3 2 25 4
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 2 3 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 4 2 1 7
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 4 1 3 6
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 3 4 0 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 0 0 1
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 3 5 0 4
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 1 2
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 3 0 3
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 1 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 2 0 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 2 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 2 2
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 1 2
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 7 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 2 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
A711400SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 2 0 0 1
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
A711120SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 0 1 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 -1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 0 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 0 2 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020