Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 16x 11x 44x 33x 104x
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) Není ohrožený 6x 18x 378x 25x 427x
Steatoda castanea (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 54x 3x 65x
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 10x 56x 9x 75x
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12x 15x 27x

Literatura

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

Fotografie

Steatoda albomaculataSteatoda bipunctataSteatoda castaneaSteatoda grossa

Steatoda triangulosa

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (272 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 4 21 3 17
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 47 103 28 102
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 5 13 2 14
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 15 10 2 20
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 8 20 3 11
isSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 14 36 62 32
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 2 10 3 9
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 19 3 0 11
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 2 0 0 3
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 7 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 6 3 7 12
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 2 2 2
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 2 3 25 4
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 4 3 4
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 1 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 1 5 1 5
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 2 0 2
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 5 0 0 4
sfSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 3 0 3 4
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 3 0 3
?SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 0 1 1
paSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (256 použitých nálezů)
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 33 83 58 65
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 5 15 4 13
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 13 20 2 24
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 6 17 3 8
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 4 11 10 22
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 20 17 0 10
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 1 0 2
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 5 6 4 7
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 2 1 4
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 3 0 3
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 15 2 11
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 3 3 9 7
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 3 0 2
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 3 2 7 8
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 4 2 1 7
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 0 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 3 2 25 4
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 2 3 2
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 4 1 3 6
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 1 2
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 3 5 0 4
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 3 4 0 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 0 0 1
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 1 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 3 0 3
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 1 2
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 2 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 2 2
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 1 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 2 0 2
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 1 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 2 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 7 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 0 0 1
A711400SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 2 0 0 1
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
A711120SamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 0 1 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 -1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 0 2 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019