Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 240x 17x 261x

Pholcomma gibbum (Westring, 1851)

České jménosnovačka vypouklá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy261 nálezů, 49 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2008
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-1300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (117 použitých nálezů)
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1716015
Zemní past11353077
Individuální sběr1240022
Sklepávání1102
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (110 použitých nálezů)
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
kamenité suti nižších poloh8060061
suťové a roklinové lesy269013
osluněné skály nižších poloh7905
rašeliniště1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3104
bučiny nižších poloh2103
výsadby jehličnanů2603
Přirozené lesy0101
reliktní bory na skalách1101
travnaté stepi7406
Acidofilní bory6507
dubohabřiny1101
horské bučiny0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
skalní stepi na vápenci1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019