Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 131× 25× 158×

Pholcomma gibbum (Westring, 1851)

České jménosnovačka vypouklá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy158 nálezů, 54 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2024 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška200-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (158 použitých nálezů)
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1838025
Prosev1119012
Zemní past11558083
Neurčeno2626035
Smyk4202
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (158 použitých nálezů)
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skály a sutě v horách1001
Kamenité suti nižších poloh8463063
Neurčeno3338044
Suťové a roklinové lesy2610014
Stinné skály nižších poloh7905
Rašeliniště1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3104
Bučiny nižších poloh2103
Výsadby jehličnanů2603
Přirozené lesy0101
Reliktní bory na skalách1101
Suché louky7406
Acidofilní bory6507
Suché doubravy1101
Horské bučiny0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Skalní stepi na vápenci1102
 SamciSamiceMláďataNálezy