Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 36× 23× 65×

Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836)

České jménosnovačka stužkovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy65 nálezů, 47 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníEuropean (Gr., Az.) (Af.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (65 použitých nálezů)
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr56010
Smyk65012
Sklepávání66012
Nárazová past3003
Neurčeno68024
Zemní past1012
Eklektor0101
Prosev3001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (65 použitých nálezů)
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké lesní lemy0101
Kamenolomy0101
Ruderály0101
Lužní lesy nížin0202
Neurčeno132125
Dubohabřiny0101
Vřesoviště nižších poloh0101
Lesní okraje1102
Xerotermní travinobylinná společenstva2405
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3003
Zahrady1001
Suché křoviny4106
Slaniska1001
Písčiny0101
Luční ostřicové mokřady0201
Reliktní bory na skalách1001
Obhospodařované pozemky0101
Ovocné sady s luční vegetací1304
Mokřadní olšiny1001
Močály1001
Suché louky0101
Výsadby listnáčů1001
Břehy tekoucích vod0101
 SamciSamiceMláďataNálezy