Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 7x 7x 140x 20x 174x

Crustulina guttata (Wider, 1834)

České jménosnovačka tečkovaná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy174 nálezů, 88 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (113 použitých nálezů)
Crustulina guttata (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr829522
Prosev21371030
Zemní past2935848
Smyk106113
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (112 použitých nálezů)
Crustulina guttata (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní a suťové biotopy0101
Rákosiny, orobincové porosty0202
Suťové a roklinové lesy0101
skály a sutě v horách1001
Pískovna0513
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Přechodová rašeliniště1101
Xerotermy na jiných podkladech3534
Skály nižších a středních výšek0202
Xerotermní travinobylinná společenstva1314
Louky2103
Lesní okraje11805
Bylinný lem lesa1001
Vrchoviště1402
Kamenité sutě7406
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2103
Rašeliniště a slatiniště91207
Písečné přesypy31007
Slatiniště1112
Reliktní bory na skalních podkladech2515
Vlhké louky0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3254
Slaniska1001
Těžební jámy1201
Acidofilní bory1129824
Haldy a výsypky0101
Lesní cesta1001
Acidofilní bukové bučiny2002
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2103
Křoviny a skupiny stromů mimo les2002
Přirozené lesy2001
Borové monokultury1102
Rašelinné březiny a bory1001
Pískovcová skalní města0223
Lužní lesy0101
Kultury listnáčů0501
Luční úhory0101
Skalní stepi na vápencových podkladech1101
 SamciSamiceMláďataNálezy