Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 28× 18× 51×

Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838)

České jménosnovačka domácí
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy51 nálezů, 27 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníCosmopolitan
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Vysoká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (51 použitých nálezů)
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1315121
Neurčeno67019
Pozorování23254
Fotografie0101
Smyk0322
Zemní past4103
Prosev1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (51 použitých nálezů)
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov19242834
Vnější stěny budov1001
Neurčeno66016
 SamciSamiceMláďataNálezy