Records by time  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Not endangered 28× 18× 51×

Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838)

Czech namesnovačka domácí
Threat levelNot endangered
Records51 nálezů, 27 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2021 , Kryštof Rückl
Distribution areaCosmopolitan
Phytogeographic area-
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Vysoká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
Humidity-
Stratum
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-450

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (51 used records)
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1315121
Neurčeno67019
Pozorování23254
Fotografie0101
Smyk0322
Zemní past4103
Prosev1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (51 used records)
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Interiéry budov19242834
Vnější stěny budov1001
Neurčeno66016
 MalesFemalesJuvenilesRecords