Články
Arachnologická knihovna Jiřího Bauma. Arachnological library of Jiří Baum. Pavouk 42: 29 (in Czech, English abstract).
Autoři: RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. Fuscomarginatus. Pavouk 42: 13-17 (in Czech).
Autoři: Jan Erhart
Nová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis). Pavouk 42: 17-18 (in Czech).
Autoři: Jan Erhart
Exkurze Mohelenský mlýn 2017. Pavouk 42: 21 (in Czech).
Autoři: Jan Erhart
Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?). New pholcid for the Czech Republic. Pavouk 42: 4-6 (in Czech, English abstract).
Autoři: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě. Record of a tropical sparassid from Hranice na Moravě. Pavouk 42: 7 (in Czech, English abstract).
Autoři: Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
Arachnologická exkurze Mostecko 2017. Pavouk 42: 22-23 (in Czech).
Autoři: Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR. Record of Steatoda triangulosa in Stroupeč NM. Pavouk 42: 11-12 (in Czech, English abstract).
Autoři: Mgr. Antonín Roušar
Katalogy pavouků a evidence prvonálezů. Pavouk 42: 8-11 (in Czech).
Autoři: RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Přírodovědecký spolek Arachne. Pavouk 42: 24-25 (in Czech).
Autoři: RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Čestní členové České arachnologické společnosti. Pavouk 42: 27-28 (in Czech).
Autoři: RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Fotografie

Soubory ke stažení

Pavouk 42 (7/2017)