Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2021

Four spider species (Araneae: Atypidae, Theridiidae, Linyphiidae) new for the Bohemian Forest, Czech Republic
Hradská I., Rückl K., Kůrka A. & Dolejš P. (2021): Four spider species (Araneae: Atypidae, Theridiidae, Linyphiidae) new for the Bohemian Forest, Czech Republic. Silva Gabreta 27: 133–142.

2019

Příspěvek k fauně pavouků vybraných lokalit střední Moravy
Machač O., Bryja V., Dolanský J., Dolejš P., Hradská I., Růžička V., Řezáč M., Šich R. & Hradská I. (2019): Příspěvek k fauně pavouků vybraných lokalit střední Moravy. Contribution to spider fauna of selected localities of Central Moravia. Zprávy Vlast. muz. Olomouc 317: 82–97 (in Czech, English abstract).

2017

Antonín Kůrka oslavil 70 let.
Hradská I. & Chvátalová I. (2017): Antonín Kůrka oslavil 70 let [Antonín Kůrka celebrated 70 years]. Živa 65 (1): XIII (in Czech).
Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných vřesovišť v západních Čechách.
Hradská I. & Těťál I. (2017): Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných vřesovišť v západních Čechách. Spiders and carabid beetles of particular heathlands in West Bohemia (Czech Republic). Erica 24: 3–34.

2014

Pavouci (Araneae) evropsky významné lokality Těchonická draha.
Hradská I. & Neumannová V. (2014): Pavouci (Araneae) evropsky významné lokality Těchonická draha. The spiders (Araneae) of the Těchonická Draha – Site of Community Importance. Erica 21: 103–111 (in Czech, English abstract).

2012

Příspěvek k poznání araneofauny Ašského výběžku. Contribution to the knowledge of the spiders of the Aš promontory.
Hradská I. (2012): Příspěvek k poznání araneofauny Ašského výběžku. Contribution to the knowledge of the spiders of the Aš promontory. Erica 19: 89–99 (in Czech, English abstract).

2011

Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných lokalit Sušicko-horažďovických vápenců
Hradská I. & Těťál I. (2011): Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných lokalit Sušicko-horažďovických vápenců. Spiders and Carabid beetles of Sušicko-horažďovické limestones. Erica 18: 131–146 (in Czech, English abstract).
Pavouci Šumavy – dosavadní poznatky
Kůrka A. & Hradská I. (2011): Pavouci Šumavy – dosavadní poznatky [Spiders of the Šumava Mts. (Bohemian Forest) – current state of knowledge]. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 124–125 (in Czech).

2010

Spiders of the Šumava Mts. (Bohemian Forest) – current state of knowledge
Kůrka A. & Hradská I. (2010): Spiders of the Šumava Mts. (Bohemian Forest) – current state of knowledge. In Šustr P. (ed.), Aktuality šumavského výzkumu IV. Research Actualities in Bohemian/Bavarian Forest. Abstract Book. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 59–60.

2009

Pavouci (Araneae) lomu v Plzni-Koterově
Hradská I. & Košťáková A. (2009): Pavouci (Araneae) lomu v Plzni-Koterově [Spiders (Araneae) of quarry in Plzeň-Koterov]. Erica 16: 63–72 (in Czech, English summary).
Pavouci přírodní památky Prameniště Kateřinského potoka
Tropek R. & Hradská I. (2009): Pavouci přírodní památky Prameniště Kateřinského potoka [Spiders of Prameniště Kateřinského potoka Nature Monument]. Erica 16: 55–61 (in Czech, English summary).

2008

The best preserved specimen of Trigonotarbida from Doubrava lokality (Bolsovian age), Pilsen Basin, Czech Republic.
Hradská I. (2008): The best preserved specimen of Trigonotarbida from Doubrava lokality (Bolsovian age), Pilsen Basin, Czech Republic. In: ŠTAMBERG S. & ZAJÍC J. (eds), Faunas and palaeoenvironments of the Late Palaeozoic – Special Publication to 5th Symposium on Permo-Carboniferous Faunas. Museum of Eastern Bohemia at Hradec Králové, Hradec Králové, p. 15."
Statistiky

Nalezeno

2
Nálezy
2
Druhy
2
Rody
2
Čtverce