Enoplognatha (3x)

Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016
České jméno: snovačka moravská
První nález: 1996, V. Růžička, Řezáč et al. 2016

Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016

České jménosnovačka moravská
Nálezy0 nálezů, 0 kvadrátů
První nález 1996, V. Růžička, Řezáč et al. 2016
Areál rozšířeníEuropean- Panonian
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery humid
Stratumg,, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery rare
Nadm. výška160-180
Česká arachnologická společnost © 2008-2019