Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 113× 29× 148×

Theridion pinastri L. Koch, 1872

České jménosnovačka borová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy148 nálezů, 70 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníEuropean (U) (Gr., Az.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies (Preference: Vysoká)
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant probably
Nadm. výška150-750

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (148 použitých nálezů)
Theridion pinastri L. Koch, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1304
Smyk611118
Sklepávání21241232
Nárazová past3105
Individuální sběr613119
Neurčeno3843467
Prosev0602
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (148 použitých nálezů)
Theridion pinastri L. Koch, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno3030260
Paseky0101
Lesostepní doubravy3203
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Bylinné porosty břehů0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Lesní okraje0213
Vřesoviště nižších poloh1102
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0001
Reliktní bory na skalách71318
Suché louky21048
Kamenolomy0101
Stinné skály nižších poloh2112
Luční ostřicové mokřady3416
Ovocné sady s luční vegetací74011
Písčiny2425
Louky2002
Mokré louky3002
Ruderály0201
Suché doubravy0043
Lužní lesy nížin1102
Xerotermní travinobylinná společenstva0302
Mokřadní olšiny1101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Porosty borůvek0101
Močály1001
Horské smrčiny1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů6224
Výsadby jehličnanů2605
Suťové a roklinové lesy0001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0201
Výsadby listnáčů1001
Skalní stepi na vápenci0202
Rašeliniště0301
 SamciSamiceMláďataNálezy