Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 113× 26× 145×

Theridion pinastri L. Koch, 1872

České jménosnovačka borová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy145 nálezů, 69 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (U) (Gr., Az.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant probably
Nadm. výška150-750

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (145 použitých nálezů)
Theridion pinastri L. Koch, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk611118
Nárazová past3105
Individuální sběr613119
Neurčeno3843467
Zemní past1002
Sklepávání21241131
Prosev0602
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (145 použitých nálezů)
Theridion pinastri L. Koch, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Paseky0101
Lesostepní doubravy3203
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Bylinné porosty břehů0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Lesní okraje0213
Vřesoviště nižších poloh1102
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0001
Reliktní bory na skalách71318
Neurčeno3027157
Suché louky21048
Kamenolomy0101
Stinné skály nižších poloh2112
Luční ostřicové mokřady3416
Ovocné sady s luční vegetací74011
Písčiny2425
Louky2002
Mokré louky3002
Ruderály0201
Suché doubravy0043
Lužní lesy nížin1102
Xerotermní travinobylinná společenstva0302
Mokřadní olšiny1101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Porosty borůvek0101
Močály1001
Horské smrčiny1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů6224
Výsadby jehličnanů2605
Suťové a roklinové lesy0001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0201
Výsadby listnáčů1001
Skalní stepi na vápenci0202
Rašeliniště0301
 SamciSamiceMláďataNálezy