Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 2x 4x 113x 19x 138x

Theridion pinastri L. Koch, 1872

České jménosnovačka borová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy138 nálezů, 64 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (U) (Gr., Az.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant probably
Nadm. výška200-400-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (71 použitých nálezů)
Theridion pinastri L. Koch, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk65112
Individuální sběr613119
Nárazová past3104
Zemní past1002
Sklepávání21241131
Prosev0602
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (81 použitých nálezů)
Theridion pinastri L. Koch, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Acidofilní teplomilné doubravy1001
Hliník1001
Lesní okraje0213
vřesoviště nižších poloh1001
reliktní bory na skalách0101
Xerotermy na jiných podkladech21048
Kamenolom0101
Pískovcová skalní města1111
Slatiniště3416
Ovocné sady74011
Reliktní bory na skalních podkladech71116
Písečné přesypy2425
Louky2002
Vlhké louky3002
Urbánní biotopy0201
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0043
Lužní lesy1102
Xerotermní travinobylinná společenstva0302
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2202
Bažinné olšiny1101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Skály nižších a středních výšek1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Močály1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů6224
Smrkové monokultury2003
Suťové a roklinové lesy0001
Borové monokultury0602
Rákosiny, orobincové porosty0201
Kultury listnáčů1001
Skalní stepi na vápencových podkladech0202
Vrchoviště0301
 SamciSamiceMláďataNálezy