Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 4x 8x 177x 15x 204x

Theridion pinastri L. Koch, 1872

České jménosnovačka borová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy204 nálezů, 63 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (U) (Gr., Az.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant probably
Nadm. výška200-400-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (72 použitých nálezů)
Theridion pinastri L. Koch, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk46112
Individuální sběr612118
Nárazová past3104
Zemní past1001
Sklepávání21291132
Eklektor1001
sf6224
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (78 použitých nálezů)
Theridion pinastri L. Koch, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
vřesoviště nižších poloh1001
reliktní bory na skalách71217
travnaté stepi21048
kamenolomy0101
osluněné skály nižších poloh2112
luční ostřicové mokřady3416
A1211004206
písčiny2425
Louky2002
mokré louky3002
ruderály0201
dubohabřiny0043
Lesní okraje0112
údolní jasanoolšové luhy1102
Xerotermní travinobylinná společenstva0302
lesostepní doubravy2202
bažinné olšiny1101
ovocné sady bez bylinné vegetace3205
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
horská vřesoviště0101
Močály1001
podmáčené smrčiny1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů6224
výsadby jehličnanů2605
suťové a roklinové lesy0001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0201
Kultury listnáčů1001
skalní stepi na vápenci0202
rašeliniště0301
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019