Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Theridion pinastri L. Koch, 1872 Not endangered 2x 4x 113x 20x 139x

Theridion pinastri L. Koch, 1872

Czech namesnovačka borová
Threat levelNot endangered
Records139 nálezů, 65 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean (U) (Gr., Az.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant probably
Altitude200-400-700

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (139 used records)
Theridion pinastri L. Koch, 1872 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk65112
Nárazová past3105
Individuální sběr613119
Neurčeno3843467
Zemní past1002
Sklepávání21241131
Prosev0602
Eklektor1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (139 used records)
Theridion pinastri L. Koch, 1872 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Acidofilní teplomilné doubravy1001
Hliník1001
Lesní okraje0213
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0001
Vřesoviště nižších poloh1001
Reliktní bory na skalách0101
Neurčeno3027157
Xerotermy na jiných podkladech21048
Kamenolom0101
Pískovcová skalní města1111
Slatiniště3416
Ovocné sady74011
Reliktní bory na skalních podkladech71116
Písečné přesypy2425
Louky2002
Vlhké louky3002
Urbánní biotopy0201
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0043
Lužní lesy1102
Xerotermní travinobylinná společenstva0302
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2202
Bažinné olšiny1101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Skály nižších a středních výšek1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Močály1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů6224
Smrkové monokultury2003
Suťové a roklinové lesy0001
Borové monokultury0602
Rákosiny, orobincové porosty0201
Kultury listnáčů1001
Skalní stepi na vápencových podkladech0202
Vrchoviště0301
 MalesFemalesJuvenilesRecords