Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 59× 14× 73×

Theridion betteni Wiehle, 1960

České jménosnovačka skalní
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy73 nálezů, 46 kvadrátů
První nález 1962, J. Buchar, Buchar 1975a
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (73 použitých nálezů)
Theridion betteni Wiehle, 1960 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr451034
Zemní past411010
Neurčeno317122
Prosev1403
Smyk2504
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (73 použitých nálezů)
Theridion betteni Wiehle, 1960 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno523131
Skalní a suťové biotopy0101
Osluněné skály nižších poloh0101
Kamenité suti nižších poloh524018
Stinné skály nižších poloh319010
Kamenolomy1603
Louky a pastviny0202
Porosty borůvek0201
Xerotermní travinobylinná společenstva0502
Suché louky0302
Lesy0202
 SamciSamiceMláďataNálezy