Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Theridion betteni Wiehle, 1960 Almost threatened 59x 9x 68x

Theridion betteni Wiehle, 1960

Czech namesnovačka skalní
Threat levelAlmost threatened
Records68 nálezů, 43 kvadrátů
First record 1962, J. Buchar, Buchar 1975a
Last record 2013 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry
StratumVertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Altitude300-400-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (46 used records)
Theridion betteni Wiehle, 1960 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr449032
Zemní past4807
Prosev1403
Smyk2504
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (41 used records)
Theridion betteni Wiehle, 1960 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
osluněné skály nižších poloh0101
Kamenité sutě524018
Skály nižších a středních výšek31708
Kamenolom1603
Louky a pastviny0202
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0201
Xerotermní travinobylinná společenstva0502
Xerotermy na jiných podkladech0302
Lesy0202
Pískovcová skalní města0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020