Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený 153× 158×

Coelotes atropos (Walckenaer, 1830)

České jménopunčoškář horský
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy158 nálezů, 20 kvadrátů
První nález 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška500-1550

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Snovačka popelavá Theridion cinereum Thorell, 1875 – nový druh pro Česko i Slovensko; Punčoškář horský Coelotes atropos a punčoškář zemní Coelotes terrestris; Kamenožrout zelený II; Nález pakřižáka Uloborus plumipes v Botanické zahradě v Praze 2; Druhý nález plachetnatky teplomilné Linyphia tenuipalpis v ČR; Alarmující invaze klepe na dveře – Leiobunum sp.; Pracovní skupina pro ukládání údajů o pavoucích České republiky; Příživníci; 28. Evropský arachnologický kongres – Turín; Genetická konference GSGM 2014; 113. seminář České arachnologické společnosti; Kolegové, kteří letos ukončili studium; Noví členové ČASu; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Nové knihy

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (158 použitých nálezů)
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr227013
Neurčeno016015
Prosev1203
Zemní past9738821127
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (158 použitých nálezů)
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny57011
Neurčeno018016
Bučiny nižších poloh1102
Lesní okraje0101
Horské bučiny5914021
Suché křoviny0101
Skály a sutě v horách2102
Kamenité suti nižších poloh3003
Širokolisté horské nivy6011021
Paseky519013
alpínské trávníky49012829
Výsadby jehličnanů0002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů212341334
Výsadby listnáčů1381401
Horská vřesoviště1001
 SamciSamiceMláďataNálezy