Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený 2x 1x 153x 2x 158x

Coelotes atropos (Walckenaer, 1830)

České jménopunčoškář horský
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy158 nálezů, 20 kvadrátů
První nález 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblastOreo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška700-1000-1600

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Snovačka popelavá Theridion cinereum Thorell, 1875 – nový druh pro Česko i Slovensko; Punčoškář horský Coelotes atropos a punčoškář zemní Coelotes terrestris; Kamenožrout zelený II; Nález pakřižáka Uloborus plumipes v Botanické zahradě v Praze 2; Druhý nález plachetnatky teplomilné Linyphia tenuipalpis v ČR; Alarmující invaze klepe na dveře – Leiobunum sp.; Pracovní skupina pro ukládání údajů o pavoucích České republiky; Příživníci; 28. Evropský arachnologický kongres – Turín; Genetická konference GSGM 2014; 113. seminář České arachnologické společnosti; Kolegové, kteří letos ukončili studium; Noví členové ČASu; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Nové knihy

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (143 použitých nálezů)
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr227013
Prosev1203
Zemní past9738821127
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (142 použitých nálezů)
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny1001
Květnaté bučiny1102
Lesní okraje0101
Horské buko-jedlové lesy5914021
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Skály subalpinského a alpinského pásma2102
Kamenité sutě3003
Širokolisté vysokostébelné nivy6011021
Horské smrčiny47010
Lesní paseky519013
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky49012829
Smrkové monokultury0002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů212341334
Kultury listnáčů1381401
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu1001
 SamciSamiceMláďataNálezy