Kvadráty: 7069 7267 7168 7166
  Nálezy podle období  
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 Silně ohrožený 10× 16× 26×

Uloborus walckenaerius Latreille, 1806

České jménopakřižák Walckenaerův
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy26 nálezů, 4 kvadrátů
První nález 1983, K. Absolon jun., Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl, Petr Beneš
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.) [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-300

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (26 použitých nálezů)
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1213812
Smyk4615
Individuální sběr1967
Sklepávání0302
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (26 použitých nálezů)
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno101089
Výsadby jehličnanů0101
Písčiny620715
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy