Kvadráty: 7069 7267 7168 7166
  Records by time  
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 Strongly endangered 10× 16× 26×

Uloborus walckenaerius Latreille, 1806

Czech namepakřižák Walckenaerův
Threat levelStrongly endangered
Records26 nálezů, 4 kvadrátů
First record 1983, K. Absolon jun., Buchar & Růžička 2002
Last record 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl, Petr Beneš
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.) [Pan.]
Phytogeographic area
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Altitude150-300

Bibliography

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (26 used records)
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno1213812
Smyk4615
Individuální sběr1967
Sklepávání0302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (26 used records)
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno101089
Výsadby jehličnanů0101
Písčiny620715
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords