Cybaeus (1x)

Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
České jméno: stínomil lesní
První nález: 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2011

Česká arachnologická společnost © 2008-2019