Nálezy podle období
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 1x 2x 526x 47x 576x

Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868

České jménostínomil lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy576 nálezů, 101 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - ME-ea. (Az.
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), shaded
Hojnost výskytuabundant probably
Nadm. výška300-1200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (576 použitých nálezů)
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr38341024
Zemní past1553514363449
Neurčeno5127290
Prosev1214
Smyk35548
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (576 použitých nálezů)
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smrkové monokultury274315
Horské smrčiny0001
Porosty borůvek0001
Neurčeno188113292173
Dubohabřiny1574103
Horské bučiny3201
Suťové a roklinové lesy1101
Skály nižších a středních výšek0101
Lesy138314
Kamenité sutě197115
Horské buko-jedlové lesy215641334
Acidofilní bukové bučiny5226
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny1001
Bažinné olšiny356115
Suťové a roklinové lesy6120021
Lesy vyšších poloh a strmých svahů159292248
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Štěrkové lavice0022
Skalní a suťové biotopy12437
Přirozené smrčiny (bory a březiny)7013
Přirozené lesy5120019
Haldy a výsypky0001
Louky3003
Vlhké louky5003
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1012
Horské smrčiny150414
Xerotermy na jiných podkladech0011
Louky a pastviny2001
Pískovcová skalní města1001
Podmáčené smrčiny332026
Širokolisté vysokostébelné nivy381136144
Lesní paseky48221832
Břehy tekoucích vod11932433
Bylinné porosty na březích potoků a řek16807
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
Acidofilní bory0101
Lužní lesy221039
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy9206
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1102
Vrchoviště8617
Květnaté bučiny3919215
Kulturní lesy13001
Kultury listnáčů4101
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu1001
Rašeliniště a slatiniště3101
Lesní okraje0101
 SamciSamiceMláďataNálezy