Nálezy podle období
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 8x 16x 283x 26x 333x

Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834)

České jménopastínomil lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy333 nálezů, 119 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, Shrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-1100-1600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (333 použitých nálezů)
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr14831459
Smyk722014
Neurčeno1629874
Prosev1842721
Zemní past2919729146
Eklektor519116
Sklepávání0613
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (333 použitých nálezů)
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště a slatiniště66110
Mokré louky0101
Močály0101
Horské bučiny2101
Výsadby jehličnanů1102
Skály a sutě v horách1111
Neurčeno2571592
Horské smrčiny1001
Horské buko-jedlové lesy2520925
Lesy1512112
Květnaté bučiny01115
Kultury jehličnanů1504
Vrchoviště7724012
Kamenité sutě3714019
Přechodová rašeliniště2103
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3319631
Acidofilní bukové bučiny10716
Vlhké louky1502
Xerotermy na jiných podkladech0102
Skály subalpinského a alpinského pásma2303
Smrkové monokultury57371436
Louky a pastviny0201
Lesní okraje0101
Pískovcová skalní města7308
Kultury listnáčů0021
Borové monokultury6105
Horské smrčiny117011
Skalní a suťové biotopy1311
Jeskyně4302
Suťové a roklinové lesy4305
Podmáčené smrčiny19148
Acidofilní bory1001
Přirozené lesy2334
Přirozené smrčiny (bory a březiny)5101
Břehy tekoucích vod0212
Lesní paseky7907
Kulturní lesy0101
Polní biotopy1001
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu1001
Bažinné olšiny0101
Lužní lesy4701
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
 SamciSamiceMláďataNálezy