Nálezy podle období  
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 16× 283× 33× 340×

Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834)

České jménopastínomil lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy340 nálezů, 119 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl, Václav Kroc
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška250-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (340 použitých nálezů)
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr15831460
Prosev1850826
Sklepávání0624
Smyk722014
Neurčeno1629874
Zemní past2919729146
Eklektor519116
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (340 použitých nálezů)
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny1812116
Rašeliniště8533126
Suťové a roklinové lesy4316
Skály a sutě v horách3616
Mokré louky1603
Močály0101
Horské bučiny2721926
Výsadby jehličnanů65451448
Neurčeno2571592
Lesy1512112
Bučiny nižších poloh1018211
Kamenité suti nižších poloh3714019
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3319631
Suché louky0102
Louky a pastviny0201
Lesní okraje0101
Stinné skály nižších poloh7308
Výsadby listnáčů0021
Skalní a suťové biotopy1311
Jeskyně4302
Podmáčené smrčiny19148
Acidofilní bory1001
Přirozené lesy2334
Břehy tekoucích vod0212
Paseky7907
Polní biotopy1001
Horská vřesoviště1001
Mokřadní olšiny0101
Lužní lesy nížin4701
Porosty borůvek0101
 SamciSamiceMláďataNálezy