Phrurolithus (4x)

Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
České jméno: brabenčík obecný
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený
České jméno: brabenčík lesní
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2020 , Pavel Moravec, Petr Veselý

Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený
České jméno: brabenčík stepní
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2019 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský

Phrurolithus szilyi Herman, 1879 Nezvěstný
České jméno: brabenčík Szilyho
První nález: 1983, F. Miller, Kůrka 1996a . Poslední nález: 1983 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.