Agroeca (4x)

Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
České jméno: zápředka zvonečková
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2012 , Jiří Řehounek

Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
České jméno: zápředka měděná
První nález: 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Poslední nález: 2017 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D.

Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) Ohrožený
České jméno: zápředka teplomilná
První nález: 1968, J. Buchar, Buchar 1970b
Poslední nález: 2007

Agroeca proxima (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený
České jméno: zápředka vřetenová
První nález: 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Apostenus (1x)

Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
České jméno: zápředka hajní
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2012 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Liocranoeca (1x)

Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený
České jméno: zápředka vlhkomilná
První nález: V nálezové databázi: 1976
Poslední nález: 2018 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Liocranum (1x)

Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
České jméno: zápředka domácí
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2016 , Eva Legátová

Sagana (1x)

Sagana rutilans Thorell, 1875 Silně ohrožený
České jméno: zápředka hnědá
První nález: 1894, F. Svoboda, Nosek 1895
Poslední nález: 2012 , Mgr. Antonín Roušar

Scotina (2x)

Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený
České jméno: zápředka dvoupruhá
První nález: 1968, F. Miller, Kůrka 1996a
Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač

Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený
České jméno: zápředka Palliardiho
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2007

Česká arachnologická společnost © 2008-2019