Nálezy podle období
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený 60x 19x 79x

Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882)

České jménozápředka vlhkomilná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy79 nálezů, 18 kvadrátů
Poslední nález 2019 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEUA

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (49 použitých nálezů)
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1102
Zemní past50392640
Individuální sběr0614
Smyk1001
Sklepávání3102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (41 použitých nálezů)
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy291110
Rákosiny, orobincové porosty0102
štěrkové břehy řek0101
vnější stěny budov0011
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy10206
Kamenolom6708
Kamenité sutě22564
Haldy a výsypky60176
Urbánní biotopy1001
Suťové a roklinové lesy0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody7001
 SamciSamiceMláďataNálezy