Nálezy podle období  
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený 60× 31× 91×

Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882)

České jménozápředka vlhkomilná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy91 nálezů, 21 kvadrátů
Poslední nález 2021 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníEUA
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť-
Vlhkost stanovišť-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Nadm. výška150-550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (91 použitých nálezů)
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past186522648
Vysavač11703
Prosev2103
Individuální sběr0614
Smyk1001
Neurčeno466030
Sklepávání3102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (91 použitých nálezů)
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno17644247
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0203
Lužní lesy nížin413118
Bylinné porosty břehů0101
Vnější stěny budov0011
Kamenolomy6708
Kamenité suti nižších poloh22564
Haldy a výsypky60176
Ruderály1001
Suťové a roklinové lesy0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody7001
 SamciSamiceMláďataNálezy