Nálezy podle období  
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Sagana rutilans Thorell, 1875 Silně ohrožený 11× 16×

Sagana rutilans Thorell, 1875

České jménozápředka hnědá
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy16 nálezů, 10 kvadrátů
První nález 1894, F. Svoboda, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Gr.
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (16 použitých nálezů)
Sagana rutilans Thorell, 1875 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr0504
Zemní past6709
Neurčeno1003
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (16 použitých nálezů)
Sagana rutilans Thorell, 1875 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Osluněné skály nižších poloh0101
Lesy0101
Lesostepní doubravy0101
Suťové a roklinové lesy0201
Kamenité suti nižších poloh5708
Přirozené lesy1001
Neurčeno1003
 SamciSamiceMláďataNálezy